centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit 2014

15 september 2014     Het Graauwe Paart, Monnikebildtdijk 1

Zien en verleiden: Oplossingen voor leegstand in krimpgebied

Leegstand in krimpgebieden gaat natuurlijk over leefbaarheid, over urgentie en noodzaak. Maar er is meer. Het gaat ook over kansen, over anders kijken en medestanders vinden voor een nieuwe richting: Zien en Verleiden.

Het fenomeen leegstand komt steeds meer voor. Vooral op het platteland en in krimpgebieden is het opnieuw in gebruik nemen van een pand geen vanzelfsprekendheid meer. Langdurig leegstaande panden verkrotten en maken de omgeving minder leefbaar.  Maar wie grijpt in? Welke oplossingen zijn er voor welke termijn? En wat als er geen nieuwe functie wordt gevonden?

Deze dilemma’s komen tijdens de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit 2014, gehouden op  maandagmiddag 15 september in Oudebildtzijl aan de orde. Graag nodigen ARKfryslân, Provincie Fryslân en Stichting DBF – winnaar van de Anita Andriesenprijs 2014 – u uit deel te nemen aan deze dag.

Direct aanmelden >

Programma

11.30     ontvangst met lunch

12.00     welkom door dagvoorzitter Martin Cnossen

Martin Cnossen is directeur van Stichting DBF; winnaar van de Anita Andriesenprijs 2013

12.10     inleiding door Hans Konst

Hans  Konst is als gedeputeerde van de provincie Fryslân onder meer verantwoordelijk voor de thema’s ruimte, economie en krimp.

12.30     Martin Cnossen over de DBF-methode van herbestemmen

13.00     muzikaal intermezzo door Jan de Vries, Bildtse ‘fersyskriver’

13.20     Ton Matton over zijn ‘Potemkinse’ aanpak* van leegstand

Ton Matton is stedenbouwer en kunstenaar en is onder andere  als gastprofessor ‘Performative Urbanism’ verbonden aan de TU München. *Een tijdelijke metamorfose van het krimpend Duitse dorp Wittenburg heeft geleid tot een hernieuwde en blijvende ontwikkeling.

13.50     Bram Verhave over wat als herbestemmen niet lukt: sloop

Bram Verhave is assistent secretariaat van het College van Rijksadviseurs. Ook is hij mede-eigenaar van Buro STEK, een bureau dat ruimte, kunst en historie verbindt.

14.30     Excursie naar 2 herbestemmingsprojecten van Stichting DBF:

  • De Aerden Plaats’ in Oudebildtzijl: de multifunctionele ontwikkeling van dit cultureel bezoekerscentrum heeft-  gekoppeld aan nieuw gebruik van de  Julianakerk en realisatie van de achterliggende heemtuin – in belangrijke mate bijgedragen aan de officiële status van toeristisch TOPdorp. Met dit project heeft Stichting DBF de Anita Andriesenprijs gewonnen.
  • Café ‘De Drie Gemeenten’ in Oude Leije. Door het dorpscafé in functie uit te breiden en te laten aansluiten op de (toeristische)vaarroute en op (dorps)sportvoorzieningen zijn toekomstbestendige  kwaliteiten toegevoegd, zowel voor inwoners als voor bezoekers.

16.00     plenaire terugkoppeling, paneldiscussie en doorkijk naar vervolgacties

17.00     afsluiting en borrel met muziek van Jan de Vries

Aanmelden

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor de Dag van de Ruimtelijk Kwaliteit. Wegens grote belangstelling en het beperkte aantal plaatsen, hebben we de inschrijving moeten stopzetten.