centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Vredeman de Vriesprijs 2016: inzending laatste ronde!

Dit jaar wordt voor de negende keer de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur uitgeloofd. De prijs is tot stand gekomen op initiatief van de provincie Fryslân en op voorstel van ARK fryslân, centrum voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit. Het unieke van deze prijs is, dat het om een combinatieprijs gaat, de prijs wordt namelijk uitgereikt aan architect en opdrachtgever van het winnende bouwwerk.

Voor de prijs komen in aanmerking, bouwwerken die zijn ontworpen door architecten en die zijn gerealiseerd in 2014 en 2015 in de provincie Fryslân.
Tijdens de eerste selectieronde in september, zullen uit alle inzendingen ca. 20 bouwwerken worden geselecteerd die doorgaan naar de tweede ronde. Deze bouwwerken zullen nader gedocumenteerd moeten worden ten behoeve van de jury. Tijdens de tweede ronde worden vijf bouwwerken genomineerd. De bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 26 november 2016 in Drachten.

De vakjury voor de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2016  bestaat uit de volgende personen:

Wijnand Beemster, hoofdredacteur Stedenbouw & Architectuur
Tom Bergevoet, architect, stedenbouwkundige
Sjoukje de Jong, stedenbouwkundige
Sjoerd Soeters, architect
Marieke van Zanten, architectuurhistoricus/ adviseur erfgoed
Sietske Poepjes, gedeputeerde cultuur provincie Fryslân, tevens technisch voorzitter van de jury.

AANMELDEN?!
De organisatie is gedelegeerd aan Keunstwurk. Als u geïnteresseerd bent in deelname en uw ontwerp voldoet aan de gestelde eisen, zie het aangepaste reglement, dan kunt u uw materiaal inclusief ondertekend aanmeldingsformulier overzicht inzenden tot uiterlijk 1 september 2016 inzenden naar:

KEUNSTWURK
t.a.v. mw. M. Cats
Postbus 1288
8900 CG Leeuwarden

U ontvangt een bevestiging van deelname

Bezoekersadres Wissesdwinger 1  8911 EK Leeuwarden
(open tijdens werkdagen van 9.00-17.00 uur, vrijdags tot 15.00 uur)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Keunstwurk

T 058-2343434
E m.cats@keunstwurk.nl
E g.devries@keunstwurk.nl

Foto: Winnaar 2014; Borren Staalenhoef Architecten;  Villa Juliana

Bijlagen:

Reglementen Vredeman de Vries Prijs

Indieningsformulier Vredeman de Vriesprijs