centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Open Oproep: Futurescapes for Better Wetter

MGmolen

Afbeelding: EGM Architecten

OPEN OPROEP: Futurescapes for Better Wetter

Welke toekomst zie jij voor het Friese Veenweidegebied?

Open Call: futurescapes for Better Wetter. What futures do you envision for the ‘Friese Veenweidegebied’

Read the English Summary here

Het veenweidelandschap staat onder druk. Het programma Better Wetter speelt in op deze urgentie door  de mogelijkheden en kansen bij bodemdaling in dit gebied te onderzoeken. Problemen met waterberging in natte perioden en aan de andere kant periodieke tekorten, vereisen een nieuwe manier van waterbeheer. Daarbij is het de vraag of in de toekomst in de laagste gebieden de bodem geschikt blijft voor landbouw. Dit maakt Better Wetter tot een watertechnologische opgave en tegelijkertijd een zoektocht naar nieuwe economische dragers voor het veenweidelandschap. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan nieuwe vormen van recreatievoorziening en toerisme, energie- en materiaalproductie, voedsel- en productontwikkeling. Om ruimtelijke adaptatie van het veenweidegebied concreet en inzichtelijk te maken voor een breed publiek is veel behoefte aan visueel materiaal. Een plaatje zegt immers meer dan duizend woorden. Futurescapes zullen een belangrijk onderdeel  worden bij de promotie van Better Wetter.

Ark Fryslân nodigt ontwerpers, studenten en experts uit om een ‘creatieve’ bijdrage te leveren aan het vraagstuk Ruimtelijke adaptatie, ofwel het  voorbereiden van het veenweidelandschap op klimatologische veranderingen. Inzendingen bestaan uit een filmpje van maximaal 2 minuten (max.300 MB), waarin een idee of droom voor het veenweidegebied tot uitdrukking komt. Een jury onder leiding van  Peter de Ruyter zal de futurescapes beoordelen en een winnaar aanwijzen. De ingezonden Futurescape met het beste idee en uitwerking wint een bedrag van €1500,-

Meer info:

Prijsvraag en reglement

Gevraagd wordt om een visie op de mogelijke toekomst van het Veenweidegebied. Het gaat daarbij om innovatieve en duurzame ideeën of dromen. Er wordt gelet op een creatieve invulling en een eigen karakter . Bovendien moet het onderwerp vanuit meerdere disciplines worden benaderd. De ideeën moeten vallen binnen één of meerdere van  de volgende categorieën: Recreatievoorziening en toerisme,  Energie- en materiaalproductie, Voedsel -en Productontwikkeling.

De prijsvraag verloopt volgens het reglement Open Oproep: Futurescapes For Better Wetter.  Op verzoek van Van Hall Larenstein en Altenburg&Wymenga  wordt de prijsvraag georganiseerd door ARK Fryslân. De winnaar van de prijsvraag wint een geldbedrag van €1500,-.

Deelname en Winnaars
De prijsvraag staat open voor alle geïnteresseerden. Zowel als professionals zoals onderzoekers, architecten, landschapsarchitecten, ontwikkelaars e.d. en (groepen van) niet-professionals kunnen meedoen. Studenten worden uitdrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen.

Deelname is alleen mogelijk in teamverband, in verband met het transdisciplinaire karakter van de opdracht! Minimaal 2 disciplines moeten in het team vertegenwoordigd zijn.

Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury, aan de hand van beoordelingscriteria die betrekking hebben op de creativiteit, de innovatie, de duurzaamheid en het eigen karakter van het voorstel.
De jury, onder voorzitterschap van Peter de Ruyter (landschapsarchitect), bestaat uit: Jannemarie de Jonge (landschapsarchitect), Hamit Karakus (directeur platform 31), Lambert de Jong (Fotograaf). De Jury selecteert uit de inzending 5 genomineerden, hieruit wordt 1 prijswinnaar gekozen.

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling voor de Open Oproep Futurescapes voor Better Wetter bestaat uit personen die de doelstellingen van dit initiatief onderschrijven en derhalve hun naam eraan willen verbinden. De volgende personen hebben in het Comité zitting:

Prof. Ir. Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water

Ir. Paul van Erkelens, Dijkgraaf Wetterskip Fryslân

Dr. Hasse Goosen, Directeur Climate Adaptation Services

Sluiting inschrijftermijn: dinsdag 29 Maart 2016, 12:00 uur ’s middags

Om je in te schrijven voor de prijsvraag meld je je aan via onderstaand aanmeldingsformulier op onze site.  Na aanmelding ontvang je binnen enkele dagen een bevestiging met de randvoorwaarden en reglement van Open Oproep: Futurescapes for Better Wetter. Daarnaast krijg je aanvullende informatie over het veenweidegebied.

Sluiting inzendtermijn: dinsdag 19 April 2016, 12:00 uur ‘s middags

Inzendingen bestaan uit digitale stukken. In het reglement is hierover alle informatie te vinden.

De digitale stukken worden via wetransfer.com verzonden naar info@arkfryslan.nl. Deze stukken dienen uiterlijk dinsdag 19 april om 12.00 uur te zijn ingezonden.

Heeft u vragen?

Tot dinsdag 29 maart 2016, 10.00 uur is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de prijsvraag. Dit kan uitsluitend door een e-mail te sturen aan ldevries@arkfryslan.nl  . Alle vragen en antwoorden worden uiterlijk woensdag 6 april 2016 gepubliceerd op deze website (www.arkfryslan.nl).

Prijs uitreiking

Op 10 mei 2016, nadat de jury tot een oordeel is gekomen, worden de genomineerden bekend gemaakt op de website www.arkfryslan.nl.
De winnaars van de prijsvraag worden op 27 mei bekend gemaakt, tijdens het ‘Watersymposium: Circulair Economy in Delta Areas’ in Velp.

Inschrijving is gesloten. Heeft u vragen neem dan contact op via de mail ldevries@arkfryslan.nl 

Reglement