centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Instellingen en organisaties

Instellingen en organisaties m.b.t. ruimtelijke kwaliteit in Fryslân

Voeg organisatie toe
 • Type
  • selecteer
  • Architecten
  • Overheden
  • Vakwereld
  • Opleidingen
  • Organisaties
  • Partners

Alynia Architecten

Alynia is een architecten- en adviesbureau met nadrukkelijk aandacht voor opdrachtgever, gebruiker en omgeving. Zij zijn sponsor van ARK Fryslân

bezoek de website

Architectuur Lokaal

Draagt bij aan een betekenisvolle bouwcultuur in Nederland door het verbeteren van het opdrachtgeverschap. Daartoe leggen ze verbindingen tussen (publieke, private en incidentele) opdrachtgevers, (ontwerpende) opdrachtnemers en alle andere partijen die betrokken zijn bij bouwcultuur.

bezoek de website

BNA Kring Friesland

Het stimuleren van de ontwikkeling van de bouwkunst en bevorderen van de beroepsuitoefening van haar leden. Partner van ARKfryslân in de organisatie van activiteiten rondom architectuur.

bezoek de website

BWH ontwerpers

Vormgeving huisstijl en ontwikkeling digitaal platform.

bezoek de website

Elkien

Elkien is een corporatie met hart voor mensen, waar wonen meer is dan een huis alleen. Wonen is onlosmakelijk verbonden met leven. Elkien kijkt verder dan het verhuren en bouwen van woningen.

bezoek de website

Friese Bouwkring

Het doel van de Stichting Sociëteit De Friese Bouwkring is het bevorderen van de kennis van het bouwen en van contacten tussen allen, die bij de bouw betrokken zijn door middel van lezingen, borrels, excursies en een jaarfeest.

bezoek de website

Friese Milieufederatie

De Friese Milieu Federatie is een koepelorganisatie van natuur- en milieuorganisaties die opkomt voor de belangen van natuur en milieu in Fryslân.

bezoek de website

GEAR

GEAR is een multidisciplinaire coöperatie van 4 ervaren architectenbureaus uit Friesland. GEAR staat voor “samen” in het Fries en voor “versnelling” in het Engels. Het is een ideeënfabriek waar gewerkt wordt aan regionale vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en architectuur.

bezoek de website

Historisch Centrum Leeuwarden

Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving.

bezoek de website

Hoofdstad van de Smaak 2015

Een jaar lang het beste van Fryslân op je bord! Lekker en eerlijk eten uit de eigen omgeving. Dat is waar Leeuwarden als Hoofdstad van de Smaak 2015 voor staat. Daarom ook is er dit jaar extra aandacht voor al dat lekkers; met speciale evenementen en bijzondere activiteiten.

bezoek de website

hus en hiem

Partner in het agenderen van Ruimtelijke Kwaliteit. Hûs en hiem is een samenwerkingsverband van Friese gemeenten. De adviseurs van hûs en hiem geven op verzoek van gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenbeleid. Daarnaast voert zij ook projecten uit.

bezoek de website

NHL Hogeschool

De NHL is een kennisinstituut met een stevige ambitie. Alles draait om kennis slim toepassen om een bijdrage te leveren aan de dynamiek in de regio. Dit doen zij dmv het samenbrengen van kennis van verschillende vakgebieden.

bezoek de website

Noordtij

Noordtij is het communicatie- en projectbureau voor ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid, -biobased- economie, participatie en landschap.

bezoek de website

Platform GRAS

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Hun missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover.

bezoek de website

Stadsregio Leeuwarden

De gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Littenseradiel en Tytsjerksteradiel werken in de Stadsregio Leeuwarden samen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, recreatie en toerisme, kennis en economie.

bezoek de website

Stichting Interieurs in Fryslân

Het bevorderen van kennis, kunde en zorg van en voor interieurs – in de brede zin van het woord – in Fryslân

bezoek de website

University Campus Fryslân

UCF brengt wetenschappelijk onderzoek en onderwijs naar Friesland

bezoek de website

Wetterskip

Onder het motto ‘Skjin wetter en droege fuotten’ (Schoon water en droge voeten) is Wetterskip Fryslân de beheerder van het water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier.

bezoek de website

WoonFriesland

Corporatie Woonfriesland wil goed wonen realiseren, primair voor hen, die qua inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie onvoldoende in staat zijn dat volledig op eigen kracht te bewerkstelligen.

bezoek de website