centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Herbestemmingsproject De Blokhuispoort