centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Transformatie van de Bouwmarkt: Legolisering

Centraal thema: De crisis in de bouw is existentieel! Om te overleven moet de bouwwereld op de helling

Hoe is Professor de Ridder tot dit standpunt gekomen?

Het begon met de vraag: Waarom kan de bouw niet fuctioneren als in de ‘gewone wereld’? Is het bouwproces echt te ingewikkeld?

Het proces in beeld gebracht:

Schema Bouwkolom

De Objectenbibliotheek en BIM zorgen ervoor dat objecten voor het grijpen zijn.

De Klant heeft een grote rol, de rol van de omgeving en de aannemers zijn klein. Deze rollen zouden groter moeten worden en die van de Klant moet kleiner. Dan lijkt het meer op hoe het in de ‘normale’ wereld werkt.

De oude situatie

In het oude bouwproces specificeert de Klant het bouwwerk. De Aannemer moet dit vervolgens gaan uitvoeren. Deze gaat bewust onder de prijs zitten. Het verlies wordt gecompenseerd met meerwerk. Bovendien zorgt de prijscompetitie voor een slechte afwerking en mankementen. De opzichter moet dit controleren, maar dat gaat in de praktijk wel eens anders. Kortom de huidige situatie lokt rottigheid uit. Er is sprake van een topdownstructuur in de specificaties: Eerst is er het ontwerp en dan pas volgen de functies binnen het ontwerp.

Vb. De Erasmusbrug, dit is per saldo geen goed ontwerp, de functie is ondergeschikt aan het ontwerp.

Er ontstaat een rare keten waarbij iedereen de ‘schuld’ bij een ander legt. De aannemer zegt het ontwerp deugt niet, de architect zegt dat de aannemer het niet begrepen heeft. De klant is vervolgens de pineut, maar blijft wel de eindverantwoordelijke want hij specificeert.

De nieuwe situatie

In de nieuwe situatie moet het gaan om wat je kan niet om of je de laagste prijs kunt bieden. Bouwwerken zouden flexibeler moeten worden gebouwd.

Adviseurs zitten op goud omdat de rol van klant zo groot is. Specificatie van de bouwplannen is big bussiness. Toch is specificatie niet altijd nodig.

Vb. KLM vliegt met 4 verschillende types vliegtuig. In de bouw koop je een proces met een eindproduct dat vervolgens min-of-meer voldoet. KLM koopt een product en dan volgt het proces in handen van de specialist, die bepaald de specificaties.

Waarom moeten we veranderen?

Objectvrij ontwerpen kan in principe niet, maar het gebeurd dus wel in de bouw. Zo ziek en achterlijk is de bouwwereld. Dat moet echt anders!

Op dit moment verliezen 100 mensen per dag hun baan in de bouw. Dit gaat echt niet over. De wereld die uiteindelijk uit de crisis vandaan komt wordt totaal anders door de digitalisering. Daarnaast is meer dan 50% van al het afval in de wereld van de bouw en 25% van het verkeer is gerelateerd aan de bouw. Geen aannemer kan zelf ontwerpen of uitvoeren.

Op dit moment checkt niemand de planning in de kosten, want wat kost precies een proces? Een bouwwerk is in kosten niet gelijk aan de som der delen.

Wat er moet veranderen:

De aanbieder moet een product aanbieden waar hij alles van weet. Elk bouwwerk is uniek door de locatie die bepaalde eisen stelt aan het ontwerp. De kunst is: hoe laat je een nieuw bouwwerk uit een oud bouwwerk ontstaan? De aanbieder moet de kennis van eerdere bouwwerken toepassen en modificeren in een nieuw bouwwerk. De markt wijzigt! De nadruk die op dit moment ligt op nieuwbouw gaat plaats maken voor een herstructurerings- en transformatiemarkt.

Kan een bouwwerk tegelijk hetzelfde maar toch uniek zijn?

Vb. Termietenheuvels zijn over de hele wereld hetzelfde qua structuur, maar qua uiterlijk zijn ze allemaal anders. Toch zijn ze van binnen altijd 28˚C. Geen mens kan dit, terwijl het precies is wat we nodig hebben.

Er moet van klein naar groot worden gedacht. Het geheel is meer als de som der delen. De werkelijke kosten bestaan uit de relaties tussen de stenen zodra ze in het bouwwerk zitten.

Om te kunnen investeren moet je volume hebben. Als je 1 cel kan produceren dan heb je de hele markt als je een zorggevangenis produceert niet. Ga je inzetten op subsystemen, bijvoorbeeld tunnelbouw e.a. Begin bij de leidingen niet bij de muur. Kortom: Denk van klein naar groot.

Bv Volkswagen gaat 43 type auto’s samenstellen uit 1 bouwdoos

Belangrijke factoren in het nieuwe proces

–          Digitale revolutie

–          Tijdigheid van het eindgebruik

–          Participatie is onzin, ontwerpen moeten door professionals gemaakt worden

–          Technologie zit in de stenen; de levensduur van baksteen gaat achteruit: in principe kunnen deze 1000 jaar mee, maar worden nu al na 50 jaar gesloopt. Vroeger maakte ze nieuwe huizen van oude bouwwerken, ook nu zouden we nieuwe huizen kunnen bouwen van het Colloseum.

–          Alle eigenschappen moeten in het digitale product duidelijk zijn (geen som van bouwmaterialen)

 

Mogelijkheden voor hergebruik. Voor producten geldt: bestaande panden moeten op duurzame wijze worden gerenoveerd. De afvalberg is al te groot.

Op dit moment kunnen aannemers alleen het proces volgen.

Vb. Wanneer een woningbouwcorporatie gaat samenwerken met 3 aannemers zonder competitie gaat het mis. Dit maakt aannemers lui. Zo zit de wereld toch niet in elkaar? We zijn constant in competitie.

Aannemers moeten zelf expertise gaan inkopen.  Zij moeten op de ‘omgeving’  (zie kader) gaan letten. Je gaat niet samenwerken met de klant, want er is sprake van een tegengesteld belang (geheime agenda)

Basis van Legoliseren

De basis van legoliseren is stelen: kijken hoe iemand anders het doet. Als je eenmaal professional bent dan jat je van jezelf. Je ontwikkeld dan vanuit je voorgaande producten.

Architecten en aannemers moeten hun producten aan de man brengen via een eigen catalogus.

Slotvraag

Waar blijven de adviseurs in de nieuwe situatie?

Antwoord: Deze blijven voor de klant werken. Zij gaan aan contexten werken. Aanbieders zoeken dan zelf een architect. Zo krijg je een bottom-up samenwerkende keten.

 

Meer lezen?:

Legolisering van de Bouw – Hennes de Ridder, 2011, ISBN/EAN : 978-90-78171-15-7

Discussieer mee