centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Rijke Ruimtelijke Kwaliteit door Friese Rassen

Expertmeeting Werkverband Friese Rassen – Verslag

Op woensdag 3 september 2014 heeft een expertmeeting plaatsgevonden in Theehuis Peins te Peins. Doel van de bijeenkomst was  met alle  genodigden , met het Werkverband Friese Rassen, kennis, netwerken en inspiratie te delen, ten einde de prachtige collectie levend erfgoed die Friesland bezit een breder draagvlak te geven.

Door gebrek aan kennis en kunde verdwijnt namelijk in rap tempo een deel van ons Friese levende erfgoed. Het resultaat van een relatieve onbekendheid van dit prachtige stukje Friesland. Het Werkverband Friese Rassen is in het leven geroepen om de met onze provincie verwante dier-, nutsplanten- en fruitrassen te inventariseren, behouden en vermeerderen. Dit kunnen zij echter niet alleen! Daarom gaat het werkverband graag met u in gesprek om te verkennen wat zij en u voor elkaar kunnen betekenen.

Werkverband Friese Rassen in het kort

Werkveld

Het werkveld van het werkverband behelst 3 afzonderlijke gebieden, namelijk: dieren, sier- en nutsplanten en fruit.

Het gaat daarbij om rassen die ontstaan zijn in Friesland of van buiten gekomen zijn, maar in onze provincie goed zijn aangeslagen en als zodanig deel uitmaken van de Friese Historie.

Er bestaan collecties van 60 nutsplanten , 9 dierenrassen en 212 fruitrassen.

Doelstelling

Vanuit de doelstelling de Friese Rassen te behouden vervult het werkverband de volgende functies: verzamelen, beschrijven, behouden en vermeerderen, voorlichting en educatie en praktische toepassing.

Met name voor behoud en vermeerderen van de rassen gaat het werkverband graag de samenwerking aan met o.a. landschapsbeheerders, zorgboerderijen, agrarisch ondernemers, recreatief ondernemers, dorpsbelangen, enthousiaste particulieren, e.a.

 

Betekenis en draagwijdte

De activiteiten van het Werkverband zan van belang op velerlei gebied, namelijk:

 • agro-biodiversiteit (genetische diversiteit)
 • de cultuurhistorie;
 • kookkunst en gastronomie;
 • cultuurtoerisme;
 • plattelandsontwikkeling
 • ruimtelijke kwaliteit: behoud van Friese Rassen vervult een basiskwaliteit(5e nota Ruimtelijke Ordening)
 • Ruimtelijke diversiteit: accentueren van verschillen
  • Culturele diversiteit: een zichtbare historie
  • Duurzaamheid: instandhouden ecologische waarden van alle systemen
  • Aantrekkelijkheid: behoud van landschapsschoon
  • Menselijke maat: inrichting moet passen bij belevingswereld bewoners

Voor een toelichting op bovenstaande thema’s zie de bijlage: folder werkverband Friese Rassen 2014.

 

Voorbeelden van lopende initiatieven

Hantumhuizen fruitrassen, het zwartbles-schaap en koeienrassen
Natuurgebied Natuurmonumenten roodbonte koe
Veenstra, Noordburgum de landgeit
Jan Medema, Zuurdijk verbouwt als enige kweker de Fries-Groninger Witte Klaver
Dekemastate, Jeltsum diverse sier- en nutsplanten en fruitrassen
Landgoed Hizzard, Lollum diverse sier- en nutsplanten
Hemmemapark, Berlikum in het park zijn op initiatief van het plaatselijke dorpsbelang oude fruitrassen teruggeplaatst.
It Griene Nest kenniscentrum Friese Rassen: dieren, planten en bomen.
Theehuis Peins zandgele en roodpijlkippen, appelhof met diverse fruitsoorten en landgeiten.
Dijkstra State, Menaldum zwartbonte koe en fruitsoorten. Verkoop van alle vleesproducten aan huis. Zij staan open voor een 2e afzetplaats voor vleesproducten elders.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van de lopende initiatieven.

Wat kunt u doen of  wat kan het werkverband voor u betekenen?

Het werkverband heeft momenteel een duidelijke vraag naar medestanders op het gebied van vermeerdering van nutsplanten.  Het gaat dan om het verbouwen van grotere hoeveelheden op meerdere plekken in Friesland. Benodigdheden daarbij zijn: grond en mankracht. Het werkverband kan  expertise, advies en begeleiding leveren. Voor het beschikbaar stellen van grond is een kleine vergoeding mogelijk, gewerkte uren worden niet vergoed.

Contact

Heeft u of kent u initiatieven die aansluiten bij de doelstelling van het Werkverband Friese Rassen en wilt u graag met hen in overleg? Of wilt u graag een bijdrage leveren aan de initiatieven van het werkverband? Dan kunt u contact opnemen via:

Email: info@werkverband-frieserassen.nl

Website: www.werkverband-frieserassen.nl

Postadres: Heerenweg 26, 9262 SG Sumar

 

 

 

Discussieer mee

Appel
Aardappelrassen
Geit