centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Leegstandstweedaagse Leeuwarden 2013/2104

03_03_waa_Exhibition_Centre_China_01

Op 21 en 22 November 2013 werd Friesland aangedaan door een collectief met een bijzonder initiatief. Veel plaatsen in Nederland hebben te kampen met leegstand door krimp of teruglopend winkel- of bedrijvenbestand.

Een collectief van Stichting RestRuimte, PIT (Platform Initiatieven Tijdelijkheid) en Novides (netwerkorganisatie voor duurzame transformatie – spinoff van de UT Twente) uit Twente, hebben zich als doel gesteld deze problematiek onder de aandacht te brengen en dmv tijdelijke invullingen naar een duurzaam gebruik te komen van gebieden en panden met leegstand. Twee à drie maal per jaar houden zij in een gemeente een tweedaagse om de plaatselijke leegstand te analyseren  en advies te bieden.

Casus Tesselschadestraat/Spoordok

In november bogen zij zich over de grootschalige leegstand in het gebied rondom de Tesselschadestraat en het Spoordok in Leeuwarden, daarbij ondersteund en gefaciliteerd door ARKfryslân. Om een goed beeld te krijgen van de opgave en de mogelijkheden in dit gebied gingen  zij in gesprek met onder meer eigenaren in het gebied, de Kamer van Koophandel, CMO Partoer, Architecten en de Gemeente Leeuwarden.

Behandelde thema’s

 1. Analyse van de Bestaande situatie   – Wat zijn de goede en de slechte kanten? Hoe is deze situatie ontstaan? Wat houdt de situatie in stand/onbeweeglijk? Wat gebeurt er al om de situatie te verbeteren?
 2. Mogelijkheden voor verandering – Wat wordt belangrijk gevonden? Wat is er nodig om het gebied aantrekkelijk te maken en te verlevendigen?  Wat zou hier moeten gebeuren?
 3. Tijdelijkheid en transitie – Is er ruimte voot tijdelijk en alternatief gebruik? Welke rol kan de leegstand/braakligging spelen in de revitalisatie? Kan tijdelijk gebruik leiden tot nieuw programma?
 4. Realisatie – Welke verbanden kunnen er gelegd worden met andere activiteiten in de stad: Glazen Huis/Serious Request, Stad van de Smaak, Culturele Hoofdstad 2018? Wie zou betrokken kunnen/moeten worden bij de revitalisatie? Hoe zou u zelf een rol kunnen en willen spelen?

In 2014 zal een uitgave verschijnen met de bevindingen van het collectief. Hierin zullen de gemaakte analyses  en mogelijkheden breder worden uitgewerkt. Doelstelling is dat er een richtlijn ontstaat voor (spontane) tijdelijke en duurzame ontwikkelingen in het gebied Tesselschadestraat/Spoordok voor alle betrokken partijen.

Aanwezig Leegstandstweedaagse OnderdeelRonde tafel
Novides Mevr Frederike Dollekamp
Novides Mevr Gees Kuit
Novides Dhr Wim Verbakel
PIT Dhr Geert Nijhof
Novides Dhr Jos Richters
PIT Dhr Ludwin Budde
SpareSpace Dhr Dennis Mous
KvK ?
Fooq Dhr Jurrit Visser
Gemeente ?
Convent Holdings BV Dhr Ad van der Klooster
Convent Holdings BV Dhr Joost van der Klooster
Zakenhart Lden/ RTR vastgoed Mevr Siena Binnema
Attiek Achterbosch Zantman architectuur Dhr Bart Zantman
Attiek Jelle de Jong architecten Dhr Kees de Haan
Partoer Dhr Jan Rodenhuis
KH2018 ?
Friesch Dagblad (deels) Ria Kraa

Attiek
Discussieavond over de resultaten van 2 dagen zwoegen

De Attiek avond op 22 november was een mengeling van positieve reacties en wat scepsis. We hebben een algehele bevinding over het gebied mbt de toegankelijkheid ervan:

Grote gebouwen, een groot water en grote terreinen. We hebben tal van referenties getoond om tot de gewenste overbrugging te komen waardoor meer mensen naar het gebied komen. Dit hebben we vertaald in een gepersonificeerd verhaal, kaartmateriaal en referenties. We zijn bezig met het afrondende document. In 2014 zal deze uitgave voltooid zijn en aangeboden worden aan het college van Leeuwarden.

Enkele opmerkingen uit de zaal:

 • behoefte aan evenemententerrein
 • er is tekort aan werkplekken a la Blokhuispoort
 • wellicht is de terugkoppeling te vroeg (de bevindingen niet overtuigend. Maar kan dat in 2 dagen, is dat niet te arrogant)
 • iemand gaf aan wel de pionier te willen zijn om een zaak te beginnen op een leeg terrein
 • gooi 3 oude boten op het terrein en organiseer evenementen

Opvallend is dat bij de betrokkenen van de 2daagse geen duidelijkheid was over de wensen van de eigenaren van bv Brada en LPF over wat ze willen. Tijdelijk en permanent. Het collectief gaat hier achteraan om te kijken of we een concreet vervolg kunnen opstarten om leven in het gebied te krijgen. Suggesties en meedenkers zijn altijd welkom…

Discussieer mee

 • Loes de Vries

  De LeegstandsTweedaagse krijgt een mooi vervolg in Franeker met Pilotproject Start in de Kern door Stichting Spare Space ism SoZa en werkgelegenheid Noordwest Friesland. Gaat allen kijken in Franeker!