centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Dossier – De koepelkerk als moskee? Of heb jij een beter idee?

Winnaar:

Melle Stumphius

Kerk: Hervormde Kerk Jirnsum

Idee: Pottenbakkerij voor geestelijk gehandicapten in combinatie met winkel en theeschenkerij. Deze instelling heeft behoefte aan een nieuwe locatie daarnaast was er behoefte vanuit het dorp om de kerk ‘in werking’ te houden, bijvoorbeeld het luiden van de klok.

Droomkerk inpressie003

Oordeel jury: Goed geluisterd naar de wensen van de omgeving en dus voor draagvlak gezorgd. Sociaal-Maatschappelijk relevante oplossing.

Gedeelde 2e plaats: 

Gerard Hendriksma:

Kerk: Westerkerk

Idee: Koorkerk: de kerk als oefenplaats en podium voor Leeuwarder zangkoren. Voor veel koren zijn de oefenruimtes vaak wat behelpen, met ruimtes waar het tocht en de akoestiek niet optimaal is. Ook bij de uitvoering moet vaak van alles worden aangesleept, podiumdelen etcetera. naar voorbeeld van onderstaande kerk in Amsterdam, kan bijvoorbeeld de Westerkerk een thuis zijn voor diverse koren in de stad.

nederlands_philharmonisch_orkest_majellakerk

Oordeel Jury: een invulling die dichtbij bij de ziel en het karakter van een kerkgebouw licht.

Gedeelde 2e plaats:

Wytze Bouma

Kerk: Koepelkerk

Idee: Columbarium. Grijpt terug op de traditie op om kerken te begraven. Daarnaast kan de kerk in gebruik blijven als kerk, denk bijvoorbeeld aan herdenkingsdiensten.

Columbarium koepelkerk

Oordeel Jury: idee dat dicht bij de ziel van het gebouw blijft en bovendien in Friesland nog niet is toegepast. Hier is vast een markt voor.

 Overige deelnemers:

Gert Nitters: de Pelikaankerk als een ode aan de architect Egbert Reitsma, met een multifunctionele en cultureel-maatschappelijke invulling. Zo kan deze kerk een baken voor de wijk zijn en een bedevaartsoord worden voor Architectuur en cultuurliefhebbers.

Pelikaankerk-presentatie

 

Omar Smids: De Pelikaankerk als drager van een maatschappelijk programma: door decentralisatie van zorg, werk en jeugd krijgen wijkteams en wijkcentra een belangrijke rol. De huidige wijkgebouwen zijn dikwijls ongeschikt, denk bijvoorbeeld aan pricacy. De Pelikaankerk heeft een centrale ligging, de capaciteit en de buitenruimte om het wijkteam te laten groeien. Een bottom-up plan.

Sociaal_maatschappelijk_herbestemmen_kerken (1)

 

Menno Pothof: De opgave van asielzoekershuisvesting koppelen aan de opgave van leegstaande kerken in heel Friesland. Zou kun je ook de integratie spreiden over de hele provincie.

11-20-2014

 

Gerrit Boschloo: Kerken zijn van oudsher gebouwd als hoge ruimtes om te reiken naar de hemel. Maak van de kerk een trampoline centrum om dichter bij de hemel te komen.

trampoline

Robert Cruiming: Dolle pret! Binnen de kerkelijke gemeenschap in Jirnsum  is vergrijzing een probleem, maar van de kerk een plaats die ook jongere generaties aanspreekt. Richt het gebouw in als een binnen en buitenspeelplaats als gezond alternatief voor  computerspelletjes spelen.

Dolle pret in de Hervormde kerk Jirnsum

 

Kees de Haan: Westerkerk als ‘De Preek’. In tijden van onzekerheid en decadentie is er behoefte aan ernst, visie en inspiratie. De Preek moet een combinatie worden van kerk, kroeg en theater  waar altijd een goed verhaal te horen is. Je kan er genieten van live-performance of ted-filmpjes vanuit een fijne stoel, met goede catering en prettig gezelschap. Kortom: een nieuwe kerk.

De Preek

 

Johannes van der Steen en Pieter Koopmans: Lege kerk, geen paniek! Wat nodig is, is een ruimtevraag vanuit de markt: vraaggestuurd herbestemmen. Er moet een platform komen dat bemiddeld tussen leegstaande kerken en de markt. Met verschillende stappen van profielschets tot marketingstrategie. De UCF heeft plannen een nieuwe faculteit naar Leeuwarden te halen. Dit zou prima kunnen in de Pelikaankerk.

herbestemming kerken

 

Menno Pothof: Sloop is ook een serieuze optie. Breek de kerk zonder invulling af en gebruik de vrijgekomen plek als oefenruimte voor aankomende architecten. Laat er een nieuwe karakteristiek voor de wijk verrijzen. Maak nieuw cultureel erfgoed in een nieuwe structuur met een eigentijdse behoefte.

Menno 2

 

MEDIA

– Friesch Dagblad – dd 22-11-14:  spe-20141122-011

Discussieer mee