centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

De architect aan zet: een cruciale rol!

Centrale vraag: Hoe moet het verder met de bouw?

Energiecrisis

De klimaat en energiecrisis houden verband met elkaar. Al in 1986 kondigde Sjeik Ahmed Zaki Yamari de energiecrisis aan. We zijn verslaafd aan fossiele energie. Hierdoor hebben we bovenlaag van de aardlagen volledig verziekt. We moeten stoppen met het gebruik van fossiele energie, dit zal ook een direct effect hebben op de klimaatcrisis.

80% van alle energie is nu nog fossiel. Het gebruik van kolen neemt toe. In Amerika is gas de primaire energiebron aan het worden. De olieproductie neemt af, terwijl de vraag alleen maar toeneemt. Transitie is voor de betaalbaarheid noodzakelijk!

De bouwcrisis

De vraag naar architecten is in 4 jaar gedaald van 100% naar 40%. Dit geldt ook voor de rest van de bouwkolom. Volgens Jan Rotmans zal nog 2/3e van de bouwwereld failliet gaan voor er verandering komt. De omzet in de bouw loopt sterk terug.

Wat gaat er mis?

De bouw heeft een te dure organisatie-opbouw, die bovendien risico gedreven is, i.p.v gericht te zijn op kwaliteit en duurzaamheid. In vergelijking met andere productiesectoren zijn de producten te duur geworden. Bijvoorbeeld in de computerwereld worden de producten beter, terwijl de prijzen blijven dalen. In de bouwwereld blijven de prijzen dalen, terwijl er weinig innovatie tegenover staat. De kostprijs zou moeten worden gehalveerd. Daarnaast is de milieubelasting zeer hoog.

De bouw is verantwoordelijk voor:

50% van alle energieverbruik

25% van het totale wegverkeer

40% van de totale afvalproducte

10% faalkosten

2  % winst

Innovate or Die!

Er wordt bovendien te weinig geïnvesteerd in de werkvloer. De samenwerking in de bouwkolom is gebaseerd op afspraken. Dit is niet genoeg. Om een verandering te bewerkstelligen moet er worden geïnvesteerd in 5 factoren: bewustzijn, kennis/vaardigheden, sociale norm (cultuur) en eigen effectiviteit (geloof in eigen kunnen).

Darwin: survival of the fittest. Wie zich kan aanpassen red het. Dit geldt ook in de bouw. Veranderen is moeilijk omdat we op routine werken. Dit gedrag ken enkel doorbroken worden door bewustwording.

– filmpje –  Legolisering in China: Hotel van 30 meter wordt in 2 weken opgeleverd. Bestaat volledig uit geprefabriceerde elementen en 4 laags glas. De kwaliteit is hoog. De energie-efficiëntie is groot. Het gebouw kan 9 op de Schaal van Richter weerstaan.

De toekomstige taak

De focus zal komen te liggen op de bestaande voorraad. Dit wordt de belangrijkste bouwstroom. Het gaat om waarde toevoegen aan deze bestaande bouw. Kwaliteit en comfort zal een grote rol gaan spelen, zeker aangezien steeds meer mensen niet alleen thuis wonen, maar ook thuis gaan werken.

 

Charlie Kock:

www.kockvolhoudbaaradvies.nl 

Discussieer mee