centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Behoud het Goud! Het Debat

Op 3 maart 2015 organiseerde ARK Fryslân het debat ‘Behoud het Goud’. Alle Statenfracties hadden zich verzameld in de Ark om van elkaar te horen hoe we gezamenlijk de Ruimtelijke Kwaliteit van de mooiste provincie van Nederland kunnen bestendigen. Samen kwamen we tot de conclusie: Ruimtelijke Kwaliteit doet ertoe!Of zoals Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) het formuleerde: 

“Us lânskip is de hin mei gouden aaien en wy moatte
as baas fan it hintsje op rest, romte en tsjuster passe”

Grote nieuwe thema’s waar onze provincie mee te maken heeft zijn transitie, krimp en inspraak door de Mienskip. De oude ‘groeimodellen’ zijn achterhaald. We moeten toe naar duurzame concepten van meer naar beter: van kwantiteit naar kwaliteit.

Voor de transitie naar een duurzame ruimtelijke kwaliteit zijn ontwikkelingen gaande op gebied van o.a energievraagstukken, fossiele brandstoffen, nieuwe verdienmodellen, vrijkomend vastgoed: sloop/herbestemming, verduurzaming woningbestand. ARK fryslân is steeds meer een partner hierin voor alle betrokken partijen. We spelen hierop in door blikverruimend, met specialisten van binnen en buiten onze provinciegrenzen, bewustwording te creëren. We willen alle partijen medeverantwoordelijk maken en initiatieven uit t veld stimuleren en ruimte bieden.

De discussie die ARK Fryslân voert is van groot belang om te kunnen bepalen wat kwaliteit is en dus het behouden waard is. Zodat we ervoor zorgen dat ons Goud niet in waarde daalt en we met trots het verhaal van onze ruimte kunnen blijven vertellen.

img

Discussieer mee