centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Broodje Energie vervangt Studium Generale

Sinds enkele jaren organiseert ARKfryslân jaarlijks tweemaal een Studium Generale. Vanaf 2014 verandert dit. De vertrouwde Studium Generale maakt plaats voor een frisse nieuwe lunchlezing op de NHL Hogeschool: Broodje Energie.

Het Broodje Energie is een initiatief van Kenniscentrum HotSpot Duurzame Energie van NHL Hogeschool. Het kenniscentrum organiseert maandelijkse lunchlezingen met als centraal onderwerp Duurzame Energie in de volle breedte. Met ingang van 2014 zal twee maal per jaar een lunchlezing plaatsvinden i.s.m ARKfryslân.

Zoals u van ons gewend bent is deelname gratis en is iedereen van harte welkom.