centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur

Vredeman de Vries

De Vredeman de Vries Prijs is een provinciale, jaarlijkse prijs die de naam draagt van de in 1527 in Leeuwarden geboren Hans Vredeman de Vries. Vredeman de Vries was internationaal architect, vestingbouwdeskundige, tekenaar en schilder. Hij was een van de meest invloedrijke kunstenaars uit de 16e eeuw en werd geroemd om zijn beheersing van het perspectief, zijn publicaties, zijn ontwerpen en versieringen. Vredeman de Vries ontwierp veel meer dan hij uitvoerde.

De Prijs

De Vredeman de Vries Prijs is in 2000 ingesteld en wordt jaarlijks uitgereikt; het ene jaar voor architectuur, het andere jaar voor vormgeving. Het doel van de prijs is het geven van impulsen aan, en het bevorderen van de kwaliteit van architectuur door geslaagde voorbeelden van samenwerking tussen opdrachtgever en architect te bekronen en onder aandacht te brengen van een breed publiek.

De Vredeman de Vriesprijs is een initiatief van de Provinsje Fryslân en wordt in haar opdracht georganiseerd door samenwerkingsverband Keunstwurk en ARKfryslân.

In 2014 zal de Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur opnieuw worden uitgereikt.