centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Organisatie

ARKfryslân is een Stichting. De Stichting beschikt over een bestuurdat inhoudelijk ondersteund wordt door een programmaraad met daarin leden uit verschillende vakdisciplines uit de gehele provincie. De uitvoering wordt verricht door de het organisatieteam.

Bestuur

Voorzitter

Marga Waanders

Penningmeester

(vacature)

Bestuursleden

Jan Otto Schilstra

Marc A. Visser

Johan Tigchelaar

Jaco Kalfsbeek

 

Programmaraad

Sandra van Assen

Bouwe de Boer

Auke Vogelzang

Lucien Tinga

Nynke-Rixt Jukema

Merel Laferte

Yvonne Bergsma

Organisatieteam

Directeur

Lies Siegersma

Programma-manager

Loes de Vries

Schipper

Sjoerd de Vries