centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Missie / visie

Onze opdracht is iedereen in Fryslân te inspireren, verbinden en informeren over hun omgeving. We bieden hen ‘Ark (Fries voor gereedschap) foar de Romte’

Dit doen we door vanuit een onafhankelijke basis een platform te bieden, we verbinden en faciliteren op een luchtige wijze, prikkelend en kritisch. We vergroten de aandacht voor ruimtelijke ontwikkelingen bij zoveel mogelijk mensen en organisaties die de ruimtelijke kwaliteit mede bepalen en beleven, o.a. door hier zelf actief aan bij te dragen.