centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

ARK fryslân

ARKfryslân is hét Friese podium voor architectuur en ruimtelijke kwaliteit

Wij organiseren in heel Friesland vele activiteiten  i.s.m. met overheden, bedrijven, corporaties en maatschappelijke organisaties om het maatschappelijk belang van kwaliteit in architectuur, cultuur, duurzaamheid, infrastructuur en landschap voor iedereen zichtbaar,  tastbaar  en bespreekbaar te maken.

ARKfryslân heeft als insituut een unieke positie. Vanuit een onafhankelijke basis bieden wij een laagdrempelig platform aan de discussie over architectuur en ruimtelijke kwaliteit voor de héle Provincie, bruggen slaand tussen professionals en overige betrokkenen.

ARK Fryslân wil iedereen in Friesland inspireren, verbinden en informeren over hun omgeving.