centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Ark Fryslân verkoopt de ARK

Het bestuur van ARK Fryslân heeft besloten om de boot/ark af te stoten.

Het drijvende object heeft in de begin jaren dienst gedaan waarvoor het was bedoeld, namelijk de verbinding via water leggen met de omgeving in de ruimste zin. We hebben op verschillende plaatsen bijeenkomsten, discussies, workshop enz. georganiseerd. Zo is de ark onder andere in Dokkum, Ferwert, Sneek, Heerenveen, Drachten geweest.

De laatste 3 jaar heeft de ark min of meer een vaste ligplaats en hebben we moeite met de exploitatie van het schip. Voor de organisatie blijkt het niet nodig om nog langer een vaste locatie te hebben voor de uitvoering van haar opdracht/doelstelling. De boot is te vinden op: Edensmakelaars.nl