centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Vredeman de Vries prijs voor architectuur 2014

16 januari 2014

 

Vredeman de Vries Prijs 2014

Dit jaar wordt voor de achtste keer de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur uitgeloofd. De prijs is tot stand gekomen op initiatief van de provincie Fryslân en op voorstel van ARK fryslân, centrum voor Archtectuur en Ruimtelijke Kwaliteit. Het unieke van deze prijs is, dat het om een combinatieprijs gaat, de prijs wordt namelijk uitgereikt aan architect en opdrachtgever van het winnende bouwwerk.

Voor de prijs komen in aanmerking, bouwwerken die zijn ontworpen door architecten en die zijn gerealiseerd in 2012 en 2013 in de provincie Fryslân. Tijdens de eerste selectieronde in september, zullen uit alle inzendingen ca. 20 bouwwerken worden geselecteerd die doorgaan naar de tweede ronde. Deze bouwwerken zullen nader gedocumenteerd moeten worden ten behoeve van de jury. Tijdens de tweede ronde worden vijf bouwwerken genomineerd. De bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 22 november 2014.

De vakjury voor de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2014 bestaat uit de volgende personen:

– Eric Frijters, partner FABRIC / lector FUR

– Richelle de Jong, architect-directeur DP6 Architectuurstudio

– Tjerk Ruimschotel, stedebouwkundig ontwerper, docent en publicist.

– Harm Tilman, hoofdredacteur De Architect

– Anke Zeinstra, architect / partner Van der Waals/Zeinstra architekten

– Jannewietske de Vries, gedeputeerde cultuur provincie Fryslân, tevens technisch voorzitter van de jury

De organisatie is gedelegeerd aan Keunstwurk. Als u geïnteresseerd bent in deelname en uw ontwerp voldoet aan de gestelde eisen, zie bijgevoegd reglement, dan kunt u uw materiaal tot uiterlijk 22 augustus 2014 inzenden naar:

KEUNSTWURK

T.A.V. MW. CATS

POSTBUS 1288

8900 CG LEEUWARDEN

Bezoekersadres: Wissesdwinger 1, 8911 EKLeeuwarden

(Keunstwurk gesloten van 21 juli t/m 8 augustus)

 

U ontvangt schriftelijk een bevestiging van deelname.

Het fotomateriaal moet vrij van publicatierechten worden ingezonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Keunstwurk

T 058-2343434

E m.cats@keunstwurk.nl

Namens ARK fryslân , provincie Fryslân en Keunstwurk nodigen wij u uit voor deelname aan deze Friese Architectuurprijs.

Aanvullende informatie:

Vredeman de Vries

De Vredeman de Vries Prijs is een provinciale, jaarlijkse prijs die de naam draagt van de in 1527 in Leeuwarden geboren Hans Vredeman de Vries. Vredeman de Vries was internationaal architect, vestingbouwdeskundige, tekenaar en schilder. Hij was een van de meest invloedrijke kunstenaars uit de 16e eeuw en werd geroemd om zijn beheersing van het perspectief, zijn publicaties, zijn ontwerpen en versieringen. Vredeman de Vries ontwierp veel meer dan hij uitvoerde.

De Prijs

De Vredeman de Vries Prijs is in 2000 ingesteld en wordt jaarlijks uitgereikt; het ene jaar voor architectuur, het andere jaar voor vormgeving. Het doel van de prijs is het geven van impulsen aan, en het bevorderen van de kwaliteit van architectuur door geslaagde voorbeelden van samenwerking tussen opdrachtgever en architect te bekronen en onder aandacht te brengen van een breed publiek.

De Vredeman de Vriesprijs is een initiatief van de Provinsje Fryslân en wordt in haar opdracht georganiseerd door samenwerkingsverband Keunstwurk en ARKfryslân.

In 2014 zal de Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur opnieuw worden uitgereikt.

Regelement

Voor het regelement van de Vredeman de Vriesprijs. Klik op onderstaande link:

Reglement Vredeman de Vries prijs voor architectuur