centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Uitreiking Vredeman de Vries Prijs 2014

06 december 2014     Watercampus

De uitreiking vindt plaats op zaterdagmiddag 6 december in de nieuwbouw van de WaterCampus aan  de Oostergoweg 9 in Leeuwarden.

Het College van Gedeputeerde Staten  heeft op advies van de jury, vijf genomineerden voor de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2014 aangewezen. Het gaat om de volgende projecten:

Nieuwbouw Fries Museum, Leeuwarden

Opdrachtgever: Fries Museum, Leeuwarden

Architect: Bierman Henketarchitecten, Esch i.s.m. Bonnema architecten, projectarchitect Hubert-Jan Henket

 

Restauratie, verbouw en uitbreiding Villa Juliana, Leeuwarden

Opdrachtgever: Familie Kramer-Wapstra, Leeuwarden

Architect: Borren Staalenhoef Architecten BV bna, Leeuwarden, projectarchitect: Jacob Borren

 

Woonhuis, Bontebok

Opdrachtgever: Familie Sterk, Bontebok

Architect: Architectenbureau Inbo, Heerenveen, projectarchitecten: Eerde Schippers en Olof Schonewille

 

Verbouw Woonboerderij, IJlst

Opdrachtgever: particulier

Architect: Jelle de Jong Architecten, Lemmer, projectarchitecten: Kees de Haan en Wytze Bouma

 

Noorderhof Uitvaartcentrum, Leeuwarden

Opdrachtgever: Noorderhof Vastgoed bv, Leeuwarden

Architect: Lucdevriesarchitect, Haarlem, projectarchitect: Luc de Vries

 

Het volledige programma van 6 december ziet er als volgt uit:

13.00 uur: Inloop

13.30 uur: Welkomstwoord door mevrouw Lies Siegersma, directeur ARK Fryslân

13.40 uur: Lezing van de heer ir. Robert Winkel, eigenaar van Mei architects and planners, Rotterdam

14.15 uur: Bekendmaking juryrapport door de heer ir. Harm Tilman, hoofdredacteur van De Architect en tevens  jurylid Vredeman de Vries prijs voor Architectuur 2014

14.30 uur: Bekendmaking winnaar en uitreiking van de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur door     mevrouw mr. drs. Jannewietske de Vries, gedeputeerde cultuur van de provincie Fryslân

15.00 uur: Bekendmaking  publieksprijs door mevrouw Lies Siegersma, directeur ARK Fryslân

15.10 – 16.30 uur: Afsluiting met een drankje/hapje

De algehele presentatie is in handen van de heer Gerrit Hofstra.

 

Parkeren

Een beperkt aantal parkeerplaatsen is  beschikbaar op het terrein naast de nieuwbouw. Voldoende parkeergelegenheid (tegen betaling, max 3 uur) is te vinden op het parkeerterrein van de Leeuwarder Courant aan de Sixmastraat 15 of in de dichtstbijzijnde parkeergarage De Klanderij.

 

 Media

Zie voor de 5 genomineerden ook het artikel in het Friesch Dagblad, klik hier: FD-20141122-VdVprijs 2014

De Vredeman de Vries-Prijs is een Architectuur en vormgevingsprijs die wordt uitgereikt door de Provinsje Fryslân. Organisatie is in handen van Keunstwurk i.s.m. ARK Fryslân