centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Uitreiking Hendrik ten Hoeve Pries

15 april 2015

De historische vereniging AED LEVWERD zal in 2015 voor de tweede keer
de Hendrik ten Hoeve_pries_ toekennen. De prijs, genoemd naar de in 2009
overleden initiator van de Leeuwarder Open Monumentendag Hendrik ten
Hoeve, is bestemd voor huiseigenaren in de gemeente Leeuwarden, die hun
woning of gebouw dan wel onderdelen daarvan of de daarbij behorende tuin
met liefde en eerbied voor de historie in oude glorie hebben hersteld of
verfraaid.

Het bestuur van AED LEVWERD roept iedereen op die denkt voor de prijs in
aanmerking te komen of iemand weet die ervoor in aanmerking komt, dit
voor 1 maart 2015 aan te melden via hendriktenhoevepries@aedlevwerd.nl

Een deskundige jury, bestaande uit Andries Monna, Ap Timmermans en
Peter Walon, beoordeelt de inzendingen. Omdat sinds 1 januari 2014 ook
het noordelijk deel van de voormalige gemeente Boarnsterhim tot de
gemeente Leeuwarden behoort, kunnen ook panden en/of objecten uit dit
gebied meedingen.

Voor meer informatie zie: AED LEVWARD