centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Uitreiking Abe Bonnema Prijs 2014

15 november 2014     Fries Museum

De Prijzen

De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2014 wordt uitgereikt aan de architect van de door de jury aangewezen winnende inzending in de categorie gerealiseerde bouwwerken.
De Abe Bonnema Aanmoedigingsprijs 2014 is bestemd voor de architect van de door de jury aangewezen winnende inzending in de categorie andersoortige architectuurproducties. Bij deze (vrije) categorie kunnen bijvoorbeeld ongerealiseerde ontwerpen, innovatieve, vernieuwende ideeën en grensoverschrijdend (ontwerp)onderzoek worden ingediend.

Beide prijzen zijn bestemd voor architecten, die jonger zijn dan 40 jaar (geboren na 31 december 1974) en voor beide prijzen is een geldbedrag van 10.000 euro beschikbaar.

Prijsuitreiking

Op een gezamenlijke openbare bijeenkomst, waarbij de juryleden en de genomineerden aanwezig zijn, maakt voorzitter Ed Nijpels van de ir. Abe Bonnema Stichting de winnende inzendingen en de prijswinnaars bekend en reikt de prijzen uit. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 november 2014 in het Fries Museum te Leeuwarden (14:00 tot 17:00 uur).

Programma

13:30
Zaal open

14:00
Welkomstwoord, Saskia Bak, directeur Fries Museum

14:15
Themalezing, Liesbeth van der Pol, Dok-Architecten, lid van het bestuur

14:45
Presentatie genomineerde inzendingen

15:30
Presentatie juryrapport, Frans Evers, voorzitter van de jury

15:45
Prijsuitreiking, Ed Nijpels, voorzitter van het bestuur

16:00
Opening van de tentoonstelling, Marcella Bonnema, lid van het bestuur


Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij de prijsuitreiking op 15 november in het Fries Museum? Dan kunt u zich daarvoor aanmelden via de officiële site