centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Statendebat Behoud het Goud!

03 maart 2015     De Ark, Zuidergracht

Met het Friese goud,
het Friese landschap moeten we uiterst zorgvuldig omgaan’
:
Anita Andriesen.

Als ARK Fryslân, hét podium voor de ruimte in Friesland, maken wij ons sterk voor deze stelling. Hoeveel en welke kwaliteiten er in de Friese ruimte nodig zijn wordt ook door het beleid van de Provinciale Staten bepaald. Met het oog op de aanstaande Statenverkiezingen willen we graag op 3 maart a.s. met u en hen in debat over de positie van Ruimtelijke Kwaliteit in hun partijprogramma’s.

Bij elke ruimtelijke ingreep gaat het om de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde voor de bewoners, gebruikers en bezoekers. Denk aan vraagstukken die betrekking hebben op actuele onderwerpen als: energiewinning (gas, wind, sinnestroom), krimp (leegstand, herbestemming, sloop), schaalvergroting (landbouw, industrie), licht- en luchtvervuiling, nieuwe infrastructuur (Afsluitdijk, verbreding provinciale wegen, waterafvoer), monumentale waarden, toerisme (CH2018) en welzijn.

Van de partijen willen we horen wat zij eraan doen om de Ruimtelijke Kwaliteit van onze provincie te bestendigen? Daarna volgt een interactief debat met de Statenfracties op basis van stellingen o.l.v. Jef Mühren (directeur WZNH), gevolgd door een publieksdebat met alle aanwezigen. Ook de Pers is hierbij uitgenodigd.

Het debat vangt aan om 19:30 en wordt om 21:30 afgesloten met een borrel.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het debat door een email te sturen naar info@arkfryslan.nl o.v.v. Debat Ruimtelijke Kwaliteit 3 maart.