centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Prijsvraag Waterwoningen Wiarda

14 januari 2014     kantine voetbalclub (Deze locatie heeft uitzicht op de prijsvraaglocatie)

Binnenkort begint de Gemeente Leeuwarden met de uitvoering van Wiarda, na Techum en Jabikswoude het derde buurtschap in De Zuidlanden. Het nieuwe plangebied Wiarda ligt aan de oostkant van De Zuidlanden, ten zuidoosten van het dorp Goutum.

De Prijsvraag

De start van de bouw in Wiarda willen zij vieren met een ontwerpprijsvraag voor 8-12 waterwoningen langs de zuidrand van het plan. Dit wordt het visitekaartje voor de ruimtelijke kwaliteit van Wiarda. Het gaat om een combinatie van vrijstaande en geschakelde (evt. drijvende) woningen.

Voor deze prijsvraag worden architecten uitgenodigd en gevraagd een ontwerp te maken voor een cluster, met daarop 2 of meer woningen. Een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de prijsvraag is de combinatie die u weet te maken met een bouwer/ontwikkelaar voor de realisatie van het ontwerp.

De prijsvraag wordt in twee fases uitgevoerd. Uit de schetsplannen die in de eerste (vrije) fase worden ingediend zal een vakjury 12  kansrijke plannen nomineren. Aan de ontwerpers hiervan wordt gevraagd een nadere uitwerking te leveren. De 12 genomineerde plannen worden in een tentoonstelling geëxposeerd, waarbij ook het publiek zijn voorkeur kenbaar kan maken. De drie beste plannen plus de publieksprijs krijgen de gelegenheid hun plan te realiseren.

Prijs

Voor de winnende combinaties is een geldprijs beschikbaar en de gelegenheid hun plannen te realiseren op basis van de reguliere uitgiftevoorwaarden voor De Zuidlanden. Daartoe zal een kosteloze optie op de grond worden aangeboden voor de periode van 1 jaar.

Tentoonstelling

De tentoonstelling van de genomineerde ontwerpen zal vanaf  begin mei 2014 op verschillende locaties te zien zijn. De prijsuitreiking zal naar verwachting op woensdag 28 mei plaatsvinden.

Deelnemen en aanmelden

Aansluitend aan de informatiebijeenkomst kunt u zich opgeven voor deelname aan de prijsvraag. Graag vernemen we of u bij deze informatiebijeenkomst aanwezig kunt zijn. Aanmelden kan – vanwege de vakantieperiode – uitsluitend via info@dezuidlanden.nl. Op de website van De Zuidlanden, www.dezuidlanden.nl zijn het Reglement en de locatiebeschrijving met bijlagen te downloaden met ingang van 20 december 2013.