centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Masterclass Herbestemming Religieus Erfgoed

03 juni 2015     De Ark, Zuidergracht

De masterclass van ARKfryslân i.s.m. NHL Hogeschool vindt dit jaar plaats op woensdag 3 juni. Je krijgt de hele dag de tijd om te werken aan de ontwerpopgave, voor lunch wordt gezorgd. De Masterclass is bedoeld voor studenten en vakgenoten die werkzaam zijn de architectuur, stedenbouw en infrastructuur.

Ontwerpopgave

Maak een concept voor functionele herbestemming van een religieus bouwwerk

Je werkt in een groep. Iedere groep gaat aan de slag met met elk een eigen type oplossing: verandering van binnen  (alles intern oplossen) of verandering van buiten ( oplossing met uitbreiding).Daarbij heb je de ‘vrije’ keuze uit 3 nieuwe functies

Mogelijke functieverandering:
1 ambachtswerkplaats
2 restaurant
3 ‘vvv’, informatie winkel voor toeristen

Thema’s
bestaande identiteit/nieuwe identiteit, structuur/ordening van de ruimte en de constructie, relatie kerk met omgeving/bebouwing/landschap, openbaar/privé, materiaal, detail, textuur, kleur, daglicht, route en zichtlijnen

Neem mee: je laptop en veel inspiratie

 

Masters zijn dit jaar;

Docent faculteit Bouwkunde Alexander de Ridder  (TU Delft , RSW Architecten)

Restauratiearchitect  Gerard Brouwer (Architectenbureau Kijlstra Brouwer)

Beiden experts op het gebied van religieus erfgoed

 

Locatie

De Masterclass vindt plaats aan boord van de ARK, deze ligt in de Zuidergracht ter hoogte van Nieuweweg 3, in Leeuwarden.

 

Aanmelding en kosten

Studenten kunnen zich inschrijven door een mail te sturen naar info@arkfryslan.nl Hierbij graag vermelden of je student bent of niet.

Deelname aan de Masterclass is voor studenten gratis!

Van vakgenoten vragen we een kleine bijdrage van €10,-.

 

Programma:

9:00-9:45 Inleiding op de ontwerpopgave en voorstelronde

9:45-12:30 Werken aan de opgave

12:30-13:00 Korte lunchpauze

13:00-14:30 Werken aan de opgave

14:30-15:30 Presentatie gereedmaken

16:00-17:00 Presentatie aan een deskundigenpanel