centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Lunchlezing Windenergie is weten uit welke hoek de wind waait

19 juni 2014

Waar : NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden, lokaal A0.011
Programma :
12.15 uur Inloop met broodje
12.30 uur Welkom en mededelingen, Woud van Woudenberg
12.40 uur Gastspreker Axel Jacobs, ABT
13.20 uur Discussie en Afsluiting
Aanmelden : De toegang is gratis, graag hier aanmelden

Axel Jacobs, civieltechnisch adviseur windenergie projecten bij ABT, schetst in deze lezing een totaal beeld van het onderwerp ‘windenergie’. Hij legt hierbij het accent op het traject dat nodig is om een windenergieproject te realiseren. De ontwikkelingen op het gebied van windenergie zijn beter te begrijpen als je een compleet beeld hebt van de aspecten die een rol spelen bij een dergelijk project.

Bij de realisatie van een windenergieproject worden de volgende fasen onderscheiden: “ontwikkelingsfase”, “realisatiefase”, “bedrijfsfase” en “einde levensduur”. Hierbij worden antwoorden gezocht op vragen als “hoe transporteer ik de onderdelen van een windturbine naar een specifieke locatie?”, “hoe realiseer ik een funderingsconstructie voor een windturbine op een specifieke locatie en welke aspecten spelen daarbij een rol?” en “hoe plaats ik de kranen voor het opbouwen van de turbine?”. Omdat iedere windturbine en iedere locatie verschillende eigenschappen heeft, moet ook iedere fundatie anders zijn. Met een op maat ontworpen fundatie kun je veel geld besparen. Vaak worden fundaties overdreven sterk ontworpen om project-afhankelijke ‘verassingen’ op te kunnen vangen. Door goed onderzoek en dure rekensoftware kun je besparen op materiaal. Dit is goed voor het milieu en levert zelfs bij één turbine al een behoorlijke kostenbesparing op.