centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Lunchlezing Broodje Energie: Opslag is de Missing Link

21 april 2016     NHL Hogeschool, Rengerslaan, Leeuwarden, Lokaal: A0.011

Door Ruud van den Bosch, Technical Commercial Officer, Ecovat

Wat : Lunchlezing ‘Broodje Energie’
Datum : Donderdag 21 april 2016
Waar : NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden, A0.011
Programma :
12.15 uur : Inloop met broodje
12.30 uur : Welkom en mededelingen, Woud van Woudenberg
12.40 uur : Gastspreker Ruud van den Bosch
13.20 uur : Discussie en afsluiting
Aanmelden : De toegang is gratis, graag hier aanmelden.

Om duurzame energie maximaal te kunnen benutten is er vraag naar flexibiliteit. Het aandeel duurzaam opgewekte energie groeit en hiermee ook de vraag naar flexibiliteit. Energieopslag zorgt ervoor dat we flexibel met onze energie om kunnen gaan. Met de huidige bekende thermische opslagsystemen kan echter slechts over korte periodes energie worden opgeslagen of is de realisatie niet rendabel genoeg. Het Ecovat energieopslagsysteem is hierbij the missing link: betaalbare thermische energieopslag over de seizoenen heen. De techniek van Ecovat en de visie van een Ecovat Total Energy System wordt in deze lezing gepresenteerd.