centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Lunchlezing Broodje Energie – Windenergie bij NHL Hogeschool

19 februari 2015     NHL Hogeschool, lokaal B0.089

Wat: Lunchlezing ‘Broodje Energie’
Datum: Donderdag 19 februari 2015
Waar: NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden, B0.089

Programma:

12.15 uur Inloop met broodje
12.30 uur Welkom en mededelingen, Woud van Woudenberg
12.40 uur Gastspreker Gerard Schepers
13.20 uur Discussie en afsluiting

Aanmelden: De toegang is gratis, graag hier aanmelden


De NHL onderneemt veel activiteiten met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van windenergie. Deze lunchlezing starten we met een inleiding over de voor- en nadelen van windenergie en de algehele situatie in verschillende landen met betrekking tot windenergie. Daarna zoomen we in op de activiteiten van het lectoraat Windenergie bij de NHL.

Het lectoraat houdt zich onder meer bezig met onderwijsactiviteiten, zoals het geven van colleges en het realiseren van onderwijsmateriaal met betrekking tot dit onderwerp. Daarnaast worden studenten begeleid in onderzoeksprojecten. In deze lunchlezing laten we de resultaten van een aantal projecten zien.

Een andere interessante activiteit van het lectoraat is de organisatie van een jaarlijkse ontwerpwedstrijd voor kleine windturbines. Aan deze wedstrijd nemen studententeams deel van de meest vooraanstaande universiteiten over de hele wereld. Zij ontwerpen en bouwen een kleine windturbine die wordt getest in de windtunnel van TU Delft. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een symposium bij de NHL .

Het lectoraat coördineert ook de zogenaamde Human Capital Agenda ‘Wind op Zee’ Dit met als doel om ervoor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerd personeel wordt opgeleid om de overheidsdoelstellingen op het gebied van windenergie te realiseren.

Tenslotte gaan we in op de toekomst van het lectoraat.

Gerard Schepers ondersteunt zijn presentatie met enkele onderzoeksresultaten uit grote internationale onderzoeksprojecten die hij coördineert bij ECN (Energie Onderzoek Centrum Nederland). Voor meer informatie kijk hier en hier.