centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Lunchlezing Broodje Energie: Ontwerp als Katalysator

15 oktober 2015     NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, Lokaal A0.011

Wat : Lunchlezing ‘Broodje Energie’
Datum : Donderdag 15 oktober 2015
Waar : NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden, A0.011
Programma :
12.15 uur : Inloop met broodje
12.30 uur : Welkom en mededelingen, Woud van Woudenberg
12.40 uur : Gastspreker Sandra van Assen
13.20 uur : Discussie en afsluiting
Aanmelden : De toegang is gratis, graag hier aanmelden.

Sandra van Assen
Sandra van Assen studeerde aan de TU Delft en de kunstacademie in Kopenhagen. Ze is stedenbouwkundige en architect. Sandra werkt vanuit meerdere rollen aan de ruimtelijke betekenis en kansen van de energietransitie. Tijdens haar lezing toont ze voorbeelden uit haar praktijk en nodigt iedereen uit om de rol van het ontwerp te bespreken.

Ruimtelijke implicaties energietransitie
Er is een groeiende behoefte van lokale en regionale stakeholders aan kennis en beelden van de ruimtelijke implicaties, kansen en opgaven, die volgen uit de energietransitie op verschillende schaalniveaus. De energietransitie heeft sociale, culturele, ecologische en economische componenten. Je kunt bijvoorbeeld nadenken over de hoeveelheid kilometers die je voedsel af laat leggen, maar ook het maatschappelijk bewustzijn aanwakkeren, dat je een koe niet enkel kunt zien als bron van voedsel, maar ook als bron voor warmteproductie. Dit bewustzijn is nog niet wijd verspreid en de ruimtelijke expressie van deze transitie is nog onvoldoende verkend.

Provincie Fryslân
Door het inzetten van digitale technieken is het bovendien mogelijk om het traditionele ontwerpproces radicaal te heroverwegen. Het wordt mogelijk om alle partijen, inclusief de eindgebruiker, actief in het ontwerp te laten participeren en vanaf de allereerste schets op een volledig geïntegreerde manier te ontwerpen. Hierdoor krijgt de ontwerper een nieuwe rol in vormgeven en beheersen van het ontwerpproces. Hij ontwerpt de “regels van het ontwerpspel”, terwijl de eindgebruiker actief participeert in het proces als ontwerper. De uitkomst van dit ontwerpproces wordt vervolgens direct gekoppeld aan digitale (CNC) productiemethoden om het dynamische ontwerpmodel 1 op 1 te kunnen realiseren.

Lectoraat Future Urban Regions
In een reeks Energietransitie Ateliers aan de Academie van Bouwkunst in Groningen onderzoeken masterstudenten op ontwerpende wijze de ruimtelijke betekenis van de regionale energietransitie. Vanuit de invalshoeken voedsel, mobiliteit, wonen en werken laten zij zien hoe het energieverbruik in de regio Groningen beperkt kan worden, de energie duurzaam wordt opgewekt en wat de mogelijkheden zijn voor een efficiënte en zorgvuldige omgang met de fossiele energie. De voorstellen vormen de uitkomst van de FUR studio. Ze laten zich lezen als een portfolio of opportunity’s (Pauli 2010).