centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Nije Pleats Fernijt

30 oktober 2014     De Wartenster: Midsbuorren 7

In de tweede helft van dit jaar wordt een mijlpaal bereikt. Dan heeft het Nije Pleats Team bij 100 (boeren)bedrijven in Fryslân advies over uitbreidingsplannen uitgebracht. Een groot deel van deze plannen is inmiddels uitgevoerd of in uitvoering. 

Tijdens de bijeenkomst wordt hierbij stilgestaan en vooruit gekeken naar de toekomst. Hoe kan de waarde van de Nije Pleats methode bestendigd of zelfs uitgebreid worden en hoe kunnen zowel initiatiefnemers als de Friese Mienskip daarvan profiteren? Zou de Nije Pleats methode ook voor andere (grootschalige) opgaven een meerwaarde kunnen hebben als bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving? Wat betekent de veranderende context (afschaffing melkquota, komst omgevingswet) voor de methode Nije Pleats?

De Nije Pleats is een methode om uitbreidingsplannen van agrariërs zorgvuldig ruimtelijk in te pas-sen. Deskundigen kijken samen met de boer tijdens een sessie op zijn erf hoe de uitbreiding of ver-bouwing het beste in de omgeving past. Wat volgt is een advies aan de gemeente over de ruimtelijke inpassing van het agrarisch bedrijf. Albert van der Ploeg, wethouder van de gemeente Dongeradeel is één van de initiatiefnemers van de bijeenkomst en een groot pleitbezorger voor de Nije Pleats:
“De Nije Pleats heeft zich de afgelopen jaren bewezen en kan op een breed maatschappelijk draag-vlak rekenen. Betrokken partijen, waaronder LTO Nederland, zijn erg enthousiast. De Nije Pleats me-thode leidt tot snelheidswinst voor de boer bij de vergunningsprocedure. Maar uiteindelijk leidt het ook tot een betere ruimtelijke inpassing in het Friese landschap.”

Aanmelding via de website www.nijepleats.nl . Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De bijeenkomst op 30 oktober 2014 wordt georganiseerd i.s.m. de Provincie Fryslân, VFG en ARKfryslân.