centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

HCL Lezing – Monumentale panden aan de Grote Kerkstraat in volle glorie hersteld

01 maart 2015     Historisch Centrum Leeuwarden

Deskundigen vertellen over de onlangs in opdracht van het St. Anthony Gasthuis gerestaureerde panden aan de Grote Kerkstraat; daar tot voor kort de sauna was gevestigd. Henk Oly gaat in op de eigendoms- en bewoningsgeschiedenis van dit gebied. Leo van der Laan vertelt over de monumentale waarde van de panden. Architect Siebe van Seijen doet uit de doeken hoe de restauratie van het complex is aangepakt.

Tijdens de renovatie van de panden werden verschillende interessante vondsten gedaan. Zo werden er een 18e-eeuwse muurschildering en een in een zandbed gelegde plavuizen vloer aangetroffen. Ook bleek uit bouwhistorisch onderzoek dat de eerste Latijnse school tot ongeveer 1620 in dit bouwblok gevestigd was. Bekende Leeuwarders als  Rienk Jelgerhuis, Herman Rudolf Stoett en Gerrit Benner hebben er gewoond.

Meer informatie: https://historischcentrumleeuwarden.nl/laatste-nieuws/1704-renovatie-panden-sint-anthony-gasthuis-aan-grote-kerkstraat-vrijwel-voltooid

 Organisatie: HCL i.s.m. afdeling monumentenzorg & archeologie en Adema Architecten