centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

HCL lezing: Bouwen in Leeuwarden in de 17e en 18e eeuw

09 september 2015     Historisch Centrum Leeuwarden

Lezing van Henk Oly met als titel ‘tot nut en cieraet deser stede, maar op den meesten menagie’ (tot voordeel en verfraaiing van de stad, maar wel zo goedkoop mogelijk), mede ter voorbereiding op de Open Monumentendag met als thema ‘Monumenten uit de 18e eeuw’.

Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden / HCL (Groeneweg 1). Aanvang: 20.00 uur. Organisatie: HCL, Monumentenzorg en Aed Levwerd. Toegang: gratis.

Meer informatie:

Het stadsbestuur heeft in de loop der eeuwen veel belang gehecht aan publieke gebouwen en een openbare ruimte die uitdrukking gaven aan de status van Leeuwarden als machtige en welvarende stad. Door de economische stagnatie was dat in de achttiende eeuw een lastige opgave. Henk Oly bespreekt in kort bestek de organisatie van het stedelijk bouwbedrijf vanaf de zeventiende eeuw en de pogingen van het stadsbestuur naar verbetering daarvan in de achttiende.

 

Voorafgaand aan de lezing is er de presentatie van het boek Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van de Zilveren eeuw. De wethouder van cultuur, Sjoerd Feitsma, ontvangt het eerste exemplaar.