centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Event Anita Andriesen Prijs

25 januari 2018     Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 4, Leeuwarden

GGT1

GGT2

GGT3

Programma:

15:30 Inloop

16:00  introductie Tom van Slooten (Dir. Natuurmuseum)
spreekstalmeester: Meije Gildemacher

16:10 Toelichting Anita Andriesen Prijs
Natuureducatieboek Pykje Fjouwer door Lida Dykstra

16:20 Skriezenliet (kinderkoor)

16:30 Opening door Theun Mosk ism kinderkoor

16:45 Borrel + Bezoek Tentoonstelling Grote Grutto Theater