centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

De Archeologie van het Harmoniekwartier – HCL Lezing

30 november 2014     Historisch Centrum Leeuwarden

Juke Dijkstra van ADC ArcheoProjecten vertelt over de archeologische opgravingen van het terrein tussen Haniasteeg en Schavernek. Vanaf de 15de eeuw is hier bebouwing en bewoning geweest. Dit gebied is ook lang gebruikt ten behoeve van nijverheid. In de zomermaanden zijn onder meer resten gevonden van funderingen, waterkelders en putten. Volgend jaar verrijst hier ter plaatse het nieuwe poppodium.
 

Organisatie: HCL/gemeente Leeuwarden i.s.m. Aed Levwerd