centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit 2015

23 september 2015     De Kanselarij, Turfmarkt 13 te Leeuwarden

Het DNA van Fryslân en jubileum hûs en hiem

Op 23 september 2015 vindt in Leeuwarden de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit plaats. Het thema dit jaar is het DNA van Fryslân. Wat is het DNA van Fryslân? Onmiskenbaar is Ruimtelijke Kwaliteit daar een onderdeel van. De zorg voor een aantrekkelijke leefomgeving is een permanente opgave van de Mienskip. Het DNA van Fryslân wordt al eeuwen van generatie op generatie duurzaam doorgegeven. De schoonheid van stad en land wordt breed gekoesterd en elke dreigende aantasting daarvan leidt tot felle debatten. Dit debat is van alle tijden. Zo werd aan het begin van de vorige eeuw al gediscussieerd over de  `Ontsiering van stad en land door minder gelukkige bouwpraktijken en de middelen, die ter verkoming daarvan kunnen worden aangewend’.

Jubileum hûs en hiem
Op 23 september 1925 werd de `Provinciale Friesche Adviescommissie ter wering van inbreuk op de schoonheid van stad en land’ ingesteld, één van de voorgangers van de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem. Exact negentig jaar later kijken we tijdens de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit terug op een tijdperk van grote veranderingen. We staan stil bij de praktijk van vandaag en nemen recente transformaties van stad en land in ogenschouw. Als we de blik vooruit richten zien we enorme uitdagingen. Onmiskenbaar is de invloed van de energietransitie op de ruimtelijke kwaliteit. Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 plaatst Fryslân in de Europese schijnwerpers. De Omgevingswet leidt tot nieuwe verhoudingen tussen initiatiefnemers, bestuurders en deskundigen. Kan ondanks of zelf dankzij deze dynamiek de Ruimtelijke Kwaliteit een onaantastbaar element in het DNA van Fryslân blijven? Woensdag 23 september 2015 wordt een boeiende Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit met lezingen, excursies, debat en muziek, dus meld u aan!

Programma

09.30 uur Ontvangst met koffie
10.00 uur      Opening door dagvoorzitter Gerrit Hofstra
Welkomstwoord door Marga Waanders, burgemeester Dongeradeel en bestuursvoorzitter ARK Fryslân-
10.15 uur Presentatie Meindert Schroor: Bevochten schoonheid
Meindert Schroor is sociaal geograaf en directeur van de Waddenacademie-
11.00 uur Presentatie Hedwig Heinsman: Design by Doing
Hedwig Heinsmann is partner bij DUS Architects, makers van het 3Dprintcanalhouse in Amsterdam
12.00 uur Netwerklunch
13.15 uur Excursies: herbestemming, architectuur, infrastructuur, landschap, waterfronten en stedelijke vernieuwing
15.00 uur   Terugkeer excursies met koffie/thee
15.15 uur    Presentatie Eric Luiten: De techniek van het verbinden
Eric Luiten is Rijksadviseur Landschap en Water en lid van het College van Rijksadviseurs (CRa)
15.45 uur   Introductie paneldiscussie
16:00 uur Paneldiscussie over de toekomst van ruimtelijke kwaliteitsborging in Fryslân met:
Sandra van Assen – stedenbouwkundige bij de provincie Fryslân
Eric Luiten – Rijksadviseur Landschap en Water
Hedwig Heinsman – DUS Architects
Meindert Schroor – sociaal geograaf en directeur Waddenacademie
Albert van der Ploeg, wethouder gemeente Dongeradeel en bestuurslid hûs en hiem
Marc A. Visser – directeur hûs en hiem
16.30 uur      Muzikaal intermezzo door harpiste en zangeres Iris Kroes
Iris Kroes heeft speciaal voor deze dag een lied gecomponeerd over de schoonheid van Fryslân-
16.45 uur Afsluiting
Fred Veenstra, burgemeester Franekeradeel en bestuursvoorzitter hûs en hiem-
17.00 uur Borrel

Excursies
In en rondom Leeuwarden speelt op dit moment veel rondom herbestemming, architectuur, infrastructuur, stedelijke vernieuwing en landschapsarchitectuur. Per boot, bus of te voet nemen we u mee langs verschillende projecten. U kunt zich opgeven voor één van de acht excursies (vol=vol).

1. Herbestemming 1
De Fryske Akademy en het St. Anthonygasthuis o.l.v. architecten Jo Janssen en Siebe van Seijen
2. Herbestemming 2 Poppodium Neushoorn en De Fryske Akademy o.l.v. directeur Janpier Brands en architect Jo Jansen
3. Herbestemming 3 De Blokhuispoort o.l.v. architect Bauke Tuinstra
4. Infrastructuur De Drachtserbrug en de Haak om Leeuwarden o.l.v. Hans Faber
5. Stedelijke vernieuwing Wetsusgebouw Leeuwarden o.l.v. architect Doeke van Wieren
6. Architectuur De Elfstedenhal o.l.v. architect Bart Zantman
7. Landschap Park Groot Vijversburg o.l.v. Piet Bonte
8. Water
De Leeuwarder binnenstad vanaf het water o.l.v. Jaco Kalfsbeek

Praktische informatie
Locatie: De Kanselarij. Turfmarkt 13, Leeuwarden.
Parkeren: Komt u met de auto? Kies dan voor parkeergarage ‘Hoeksterend’.
O.V: Vanaf station Leeuwarden is het circa 10 minuten lopen naar De Kanselarij. De dichtstbijzijnde bushalte is vlakbij de Turfmarkt ‘halte Blokhuisplein’, vanaf deze halte is het 3 minuten  lopen naar De Kanselarij.
Aanmelden: Deelname aan deze dag is kosteloos, u moet zich wel aanmelden.

Let op!: Aanmelden is niet meer mogelijk! Het maximaal aantal deelnemers is bereikt.