centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Captains Diner

19 november 2015     De Ark

Aanvang: 18:00 uur

Tijdens deze bijeenkomst willen we u informeren over de nieuwste ontwikkelingen bij  ARK Fryslân.  We hebben te maken met veranderende subsidieomstandigheden en moeten mede daarom nieuwe ambities formuleren en samenwerkingsmogelijkheden aangaan. Hierover willen we graag met u van gedachten wisselen. Daarnaast willen graag met u sparren over alternatieve mogelijkheden voor de komende jaren.  Wij maken ons zorgen over de huidige koers van de Provincie ten aanzien van kwaliteit in de ruimte oftewel onze leefomgeving in de breedste zin. Daarop horen we ook graag uw mening.

Parkeergelegenheid: U kunt parkeren in parkeergarage het Zaailand, Zaailand 5, Leeuwarden.

Wij horen graag vóór 11 november of u in de gelegenheid bent om te komen en met hoeveel personen u komt. U kunt dit ons laten weten via email: info@arkfryslan.nl