centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Broodje Energie – Milieu-impact van duurzame bouwproducten

17 december 2015     NHL Hogeschool

Wat: Lunchlezing ‘Broodje Energie’
Datum: Donderdag 17 december 2015
Waar: NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden, A0.011

Programma:

12.15 uur Inloop met broodje
12.30 uur Welkom en mededelingen, Woud van Woudenberg
12.40 uur Gastspreker Kamiel Jansen
13.20 uur Discussie en afsluiting

Aanmelden: De toegang is gratis, graag hier aanmelden.


Kamiel Jansen
Kamiel Jansen is onder meer BREEAM-expert en Adviseur Duurzaam Bouwen bij Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Dit instituut onderzoekt, adviseert en ontwerpt op het driehoeksvlak van milieu, gezondheid en bouwen/beheren. De belangrijkste missie van het NIBE is het leveren van een bijdrage aan een vreedzame, gezonde, veilige, duurzame en ethische samenleving, waarin gelijke rechten gelden voor al wat leeft.

Focus bij Duurzaam Bouwen
Waar vroeger de focus bij duurzaam bouwen voornamelijk lag op energiereductie, verschuift de focus steeds meer naar duurzame materiaalkeuze. Een vraag die hierbij aan de orde komt is: hoe bepaal je de milieu-impact van bouwproducten? Kamiel Jansen geeft uitleg over de Levenscyclusmethodiek, de milieutechnische voor- en nadelen van biobased producten, de milieuvoordelen van duurzame bouw- en productieprocessen (legoliseren, 3d-printen, prefabriceren). Daarnaast geeft hij een kijkje in de toekomst op het gebied van duurzaam bouwen.