centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Broodje Energie – Lunchlezing: een zonnige toekomst?

21 mei 2015     NHL Hogeschool, Rengerslaan, lokaal A 0.011

Door Tim Gorter, ass. Lector Zonnestroom & Vervoer bij NHL Hogeschool

Wat : Lunchlezing ‘Broodje Energie’
Datum : Donderdag 21 mei 2015
Waar : NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden, A0.011
Programma :
12.15 uur : Inloop met broodje
12.30 uur : Welkom en mededelingen, Woud van Woudenberg
12.40 uur : Gastspreker Tim Gorter
13.20 uur : Discussie en afsluiting
Aanmelden : De toegang is gratis, graag hier aanmelden.


Zonne-energie heeft een enorm potentieel en ‘schiet daarom als een paddenstoel uit de grond’. Maar zonne-energie heeft ook nadelen in vergelijking met andere energiebronnen als wind- of waterkracht. Het is daarom goed om onderscheid te maken in de toepassingen die wel en niet door middel van de zon van energie kunnen worden voorzien. Daarom onderneemt de NHL veel activiteiten met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie, waarbij de nadruk ligt op zinnige projecten. Deze lunchlezing starten we met een inleiding over de voor- en nadelen van zonne-energie en de algehele situatie in verschillende landen met betrekking tot zonne-energie. Daarna zoomen we in op de activiteiten van het lectoraat Zonnestroom en Vervoer bij de NHL.

Het lectoraat houdt zich onder meer bezig met onderwijsactiviteiten, zoals het geven van colleges en het realiseren van onderwijsmateriaal met betrekking tot dit onderwerp. Momenteel wordt een minor (onderwijsmodule van een half jaar) opgestart met als doel de ontwikkeling in het varen op zonne-energie te stimuleren. Goed voor Friesland, goed voor de rest van de wereld.

Daarnaast worden studenten begeleid in onderzoeksprojecten. In deze lunchlezing laten we de resultaten van een aantal projecten zien. Lopend onderzoek heeft betrekking op verbetering van zonne-boten, waarbij een raceboot als vehikel wordt gebruikt om commerciële toepassing mogelijk te maken. Verder vindt onderzoek plaats in de voorspelling van zonne-energie in smart-grids en de ontwikkeling van zonnemodules die meer vrijheid tot toepassing bieden.

Tot slot worden nieuwe ontwikkelingen in de zonne-energie toegelicht en wordt kort ingegaan op de toekomst en (voorlopige) onderzoeksvisie van het lectoraat.