centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Broodje Energie – Lunchlezing: De Digitale Revolutie: ontsluiting van het design-to-production proces

18 juni 2015     NHL Hogeschool, Rengerslaan Leeuwarden

Door Pieter SchreursONL [OOSTERHUIS_LÉNÁRD]

Wat: Lunchlezing ‘Broodje Energie’
Datum: Donderdag 18 juni 2015
Waar: NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden, A0.011

Programma:

12.15 uur Inloop met broodje
12.30 uur Welkom en mededelingen, Woud van Woudenberg
12.40 uur Gastspreker Pieter Schreurs, ONL
13.20 uur Discussie en afsluiting

Aanmelden: De toegang is gratis, graag hier aanmelden.


ONL [Oosterhuis_Lénárd] is een multidisciplinair architecten- en ontwerpbureau waar architecten, kunstenaars en programmeurs samenwerken op basis van de nieuwste digitale technieken om bijzondere Non-Standard Architectuur, producten en kunstwerken te realiseren. ONL heeft 20 jaar ervaring met het inzetten van deze digitale technieken en productiemethoden in theorie, praktijk en educatie.

Het gebruik van digitale technieken en nieuwe media maakt het in toenemende mate mogelijk om adaptieve ontwerpen te realiseren, die continu variëren en aanpasbaar zijn, zowel gedurende het ontwerpproces als in de gebruiksfase. Door het toepassen van parametrische ontwerpmodellen wordt het mogelijk om gebouwen te ontwerpen als futuristisch ogende gebouwlichamen met een complexe vormentaal, zonder de geldende randvoorwaarden daarbij uit het oog te verliezen. Bovendien blijft het ontwerp continu kneedbaar naar de op dat moment geldende eisen. Wanneer deze aanpasbaarheid vervolgens in stand wordt gehouden in het fysieke gebouw, reageert het gebouw op de aanwezigheid van de gebruiker en past het zich aan aan diens wensen en eisen. Het gebouw vormt zo een dynamische en interactieve omgeving.

Door het inzetten van digitale technieken is het bovendien mogelijk om het traditionele ontwerpproces radicaal te heroverwegen. Het wordt mogelijk om alle partijen, inclusief de eindgebruiker, actief in het ontwerp te laten participeren en vanaf de allereerste schets op een volledig geïntegreerde manier te ontwerpen. Hierdoor krijgt de ontwerper een nieuwe rol in vormgeven en beheersen van het ontwerpproces. Hij ontwerpt de “regels van het ontwerpspel”, terwijl de eindgebruiker actief participeert in het proces als ontwerper. De uitkomst van dit ontwerpproces wordt vervolgens direct gekoppeld aan digitale (CNC) productiemethoden om het dynamische ontwerpmodel 1 op 1 te kunnen realiseren.

Pieter Schreurs, architect en senior deskundige op het gebied van CNC design-to-productie bij ONL, licht deze revolutionaire wijze van ontwerpen en bouwen toe.