centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Bijeenkomst Zonnestroom in historische gebieden Waddeneilanden

02 oktober 2014     De Ark, Zuidergracht

Op het gebied van duurzame energie zijn de ambities van Provinsje Fryslân hoog. Zij heeft als doel om in samenwerking met andere partijen en overheden in 2050 volledig onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Het opwekken van zonnestroom speelt daarbij een aanzienlijke rol. Hoewel deze toepassing vanuit het oogpunt van duurzaamheid toe te juichen is, kan het ook een grote impact hebben op de aanblik van stad en land. In kwetsbare en historische gebieden is de tweestrijd tussen duurzaamheids- en historische en esthetische waarden het meest voelbaar.

Dat deze waarden niet per definitie met elkaar in strijd hoeven zijn toont Nicole Bakker in haar boek ‘Photovoltaics in historical built environments’. Het boek geeft een overzicht van toepassingen van zonne-energie, rekening houdend met de kwetsbaarheid van historische gebieden.

In de zoektocht van Provinsje Fryslân naar regelgeving omtrent zonnepanelen start dit najaar een onderzoek naar de mogelijkheden van PV en BIPV (Building Integrated Photovoltaics) op Ameland. Nicole Bakker stuurt hierbij een team van collega-studenten van NHL Hogeschool Built Environment aan om tot een raamwerk van opties te komen dat toepasbaar is op alle Friese eilanden. De resultaten zullen begin 2015 worden gepresenteerd. Nicole en haar collega’s lichten nu alvast een tipje van de sluier op.

 

Programma

19:30-19:45        Inloop

19:45-20:00        Inleiding door Bouwe de Boer (Energie Coördinator, Gemeente Leeuwarden)

20:00-20:20        Boekpresentatie en introductie onderzoek door Nicole Bakker

20:20-20:40        De ambities van de Provinsje Fryslân tov de Waddeneilanden door Gedeputeerde Hans Konst [onder voorbehoud]

20:40- 21:00       Pauze

21:00 – 21:20     Onderzoeksresultaten door studenten NHL Hogeschool

Theun ter Velde en Nils Treffers

21:20-21:40        Presentatie Flexsol – door Koen Haest                [onder  voorbehoud]

21:40 -21:50       Afsluiting door Nicole Bakker

21:50-22:30        Borrel en mogelijkheid tot aankoop van boek

‘Photovoltaic in historical built environments’

 

Aanmelden:

U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst via info@arkfryslan.nl, o.v.v. titel activiteit, naam, aantal personen.