centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Better Wetter: Bijeenkomst en Excursie

27 oktober 2014     Restaurant De Buitenplaats, Koaidyk 8, Earnewâld,

Op maandagmiddag 27 oktober organiseert ARKfryslân in Earnewâld voor alle bestuurders en beleidsmakers van gemeenten in het veenweidegebied een expertmeeting over de Ruimtelijke gevolgen van nieuw waterbeheer in het Veenweidegebied

De gevolgen van bodemdaling in het veenweidegebied zijn erg actueel. Problemen met waterberging in natte periodes  en aan de andere kant periodieke watertekórten, maken dat we op een andere manier naar het gebruik van de laaggelegen gebieden moeten kijken. De provinciale Veenweidevisie en projecten als ‘Better Wetter’ spelen in op deze ontwikkeling. Naast de effecten op het waterbeheer komen hierin economische, ecologische, en maatschappelijke aspecten aan de orde.

Voor u als gemeente, waar de uiteindelijke uitvoering van maatregelen ligt, is nog een ander aspect van belang: de gevolgen van keuzes van nu voor het landschap van de toekomst. Hoe wilt u dat uw gemeente er over 10, 20, 30 jaar uitziet, welke landschappelijke waarden wilt u dan terug zien? Welke maatregelen moet u nu dan juist wel of juist niet nemen?

Om u de nodige handvatten te geven gaan we deze middag naast informatie ook een handige ‘tool’ uitreiken. Speciaal voor deze gelegenheid heeft ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga een model gemaakt dat u kan helpen bij het maken van keuzes.

Deze middag is uitdrukkelijk een aanvulling op activiteiten die al in het kader van de Veenweidevisie en Better Wetter worden georganiseerd. Deelname is gratis, maar u dient zich wel aan te melden op info@arkfryslan.nl. Dat kan tot uiterlijk 23 oktober a.s., maar wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is maximaal 50.

Programma:

13.00     Inloop

13.30     Welkom door Elly van der Goot (ARKfryslân)

13.40     Filmpje: Toekomst van het Veenweidegebied

13.45     Water(beheer) in het Veenweidegebied, nu en in de toekomst door Auke Vogelzang (Wetterskip Fryslân)

14.15     De Veenweidevisie door Johan Medenblik (provincie Fryslân)

14.45     Pauze

15.00     Ruimtelijke consequenties van keuzes in het Veenweidegebied door Eddy Wymenga (Altenburg en Wymenga)

Aansluitend busexcursie o.l.v. Eddy Wymenga

17.00     Afsluiting en napraten