centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Attiek – de Uitdaging! De koepelkerk als moskee? Of heb jij een beter idee?

21 november 2014     Debatcentrum de Bres

Afbeelding1

Pitch jouw idee voor een leegstaande kerk in Leeuwarden! (in 1 plaatje en 2 minuten)

Veel kerken in Leeuwarden hebben te kampen met leegstand of komen binnenkort leeg te staan. Omdat zij heel beeldbepalend zijn, betekent dit een grote bedreiging voor de aanblik van onze mooie stad.  Attiek vindt het daarom de hoogste tijd de handschoen op te pakken en met plannen te komen voor een nieuwe invulling van de deze iconen van Leeuwarden. Dit willen we doen door middel van een ideeënbrainstorm op vrijdag 21 november. We dagen jou uit om met een origineel idee of herbestemmingsschets te komen voor één van de leegstaande of leegkomende kerken in onze gemeente: de koepelkerk (Vredeman de Vries Straat), Pelikaankerk (Pelikaanstraat), Westerkerk (Bagijnestraat), Hervormde Kerk Jirnsum (Pastorie Rijksweg 184), Martinuskerk (Hempens), Fenix-Goede Herder Kerk, Adelaar Regenboog Kerk (Bilgaard)

Je idee presenteer je vervolgens aan publiek en een panel tijdens de Attiekavond op 21 November in in Debatcentrum De Bres, aanvang 19:45uur.

 

Spelregels:

–          Meld je vantevoren aan via onderstaand mailadres.

–          Elke deelnemer krijgt maximaal 2 minuten om zijn/haar plan toe te lichten en mag 1 afbeelding tonen die zijn/haar verhaal ondersteund.

–          Mail de afbeelding die je wilt gebruiken vantevoren naar onderstaand mailadres.

–          Alle deelnemers krijgen de originele Attiek-button.

–          Het meest originele idee wordt beloond met een attentie en krijgt een eervolle vermelding op de website van ARKfryslân (Fries Centrum voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit).

–          Over de keuze van het meest originele idee door het panel wordt niet gecorrespondeerd.

 Aanmelden:

Meld je nu aan via info@arkfryslan.nl o.v.v. aanmelding:  “Attiek- Ik neem de uitdaging aan!”

 

Afbeeldingen

Leeuwarden_Koepelkerk

Koepelkerk Leeuwarden

Pelikaankerk_-_Leeuwarden_-_20345348_-_RCE Pelikaankerk Leeuwarden

Westerkerk-_Leeuwarden_-_20272829_-_RCE

Westerkerk Leeuwarden

Fenix Goede Herder kerkFenix – De Goede Herder Leeuwarden  800px-Hempens_kerk Martinuskerk Hempens Jirnsum,_kerk_foto1_2011-04-24_10.55  Hervormde Kerk Jirnsum
SONY DSCAdelaar regenboog Kerk (Bilgaard)