centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Archeologische vondsten van organische aard

28 februari 2014     Historisch Centrum Leeuwarden

Amateur archeoloog Meindert Ley, verbonden aan de Werkgroep Archeologie van Aed Levwerd, vertelt over botmateriaal dat vaak opduikt bij opgravingen.

Dikwijls kunnen hier bijzonderheden over huisdieren, vis- en vleesconsumptie, gebruiksvoorwerpen e.d. uit worden afgeleid.

Organisatie: Aed Levwerd en HCL

Jelsum Open Dag archeologisch onderzoek Erwin Boers