centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit

26 september 2020

De provincie Fryslân heeft een tweejaarlijkse prijs voor ruimtelijke kwaliteit in het leven geroepen. De inhoud en opzet zijn in samenwerking met ARK fryslân tot stand gekomen.

De Anita Andriesen Prijs is een oeuvreprijs wordt uitgereikt aan een persoon, instantie of groepering die binnen de termijn van vijf volle kalenderjaren voorafgaande aan de prijs een stuwende bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van ruimtelijke kwaliteit binnen de provincie Fryslân. Te denken valt aan ontwerpende beroepsgroepen, instituties op het terrein van ruimtelijke kwaliteit en overige bij ruimtelijke kwaliteit betrokken personen en verenigingen.

De prijs is vernoemd naar de overleden gedeputeerde Anita Andriesen. Zij maakt zich in Fryslan sterk voor de verbetering van ruimtelijke kwaliteit. Gedeputeerde Hans Konst: “Anita Andriesen was voor veel mensen een groot inspirator en de drijvende kracht achter ons Streekplan ‘Om de kwaliteit van de romte’.”

Met het uitreiken van de prijs worden impulsen gegegeven aan het behoud en ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit. De publiciteit hieromheen kan bijdragen aan het vergroten van de belangstelling voor ruimtelijke kwaliteit bij een breed publiek.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over o.a. cirteria, jurering, vorige winaar en voorbeeldprojecten op de website van de Anita Andriesen Prijs.