centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit

Broodje Energie – lunchlezing: duurzame energie van Nederlandse bodem

18 september 2014     lokaal 0.011A

afb windturbines

Door Bart Schuitema, commercieel manager bij Tocardo Tidal Turbines.

Wat : Lunchlezing “Broodje Energie”
Datum : Donderdag 18 september 2014
Waar : NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden, lokaal A0.011
Programma :
12.15 uur Inloop met broodje
12.30 uur Welkom en mededelingen, Woud van Woudenberg
12.40 uur Gastspreker Bart Schuitema
13.20 uur Discussie en Afsluiting
Aanmelden : De toegang is gratis, graag hier aanmelden

Duurzame energie is een “hot item” dat veel mensen bezighoudt. Denk bijvoorbeeld aan de weerstand tegen windmolens en de vele marketing campagnes voor Groene Stroom. Een relatief onbekende bron van duurzame energie is getijdenenergie. Tocardo Tidal Turbines is een Nederlands bedrijf dat een innovatief product heeft ontwikkeld voor deze bron van energie. Het bedrijf is hard op weg om zich internationaal in deze nieuwe markt te vestigen en te onderscheiden.

Ingenieurs afkomstig van toonaangevende universiteiten zijn jaren geleden begonnen met het concept van een getijdenturbine. Inmiddels is de ontwikkeling afgerond en zijn de eerste prototypen getest. Tocardo heeft als eerste producent van getijdenturbines wereldwijd turbines verkocht aan klanten. Daarmee loopt het bedrijf mee in de voorhoede van deze nieuwe en opkomende markt.

Tijdens de lezing wordt uitgelegd hoe de technologie werkt en wat er speciaal is aan de turbines. Daarnaast wordt de markt voor deze technologie uitgelicht. Bart Schuitema licht toe welke strategie Tocardo heeft ontwikkeld om internationaal te kunnen concurreren. Ook geeft hij inzicht in de verschillende projecten waar het bedrijf momenteel aan werkt.